< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>

Evanjelický farár Pavel Chorvát dostal ocenenie Spravodlivý medzi národmi

Najvyššie izraelské ocenenie Spravodlivý medzi národmi, ktoré sa každoročne udeľuje ľuďom nežidovského pôvodu za záchranu Židov počas holokaustu, dostali 11. februára 2014 ďalší piati Slováci in memoriam. Na slávnosti v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.2.2014

viac

Radosť v jednom Duchu v Revúcej

V Evanjelickom chráme Božom v Revúcej sa 2. februára 2014 konali ekumenické služby Božie, kde duchovným slovom povzbudil veriacich Mgr. Pavel Bodnár z Rímskokatolíckej cirkvi.

 

Danica Hudecová, námestná farárka v Revúcej | 13.2.2014

viac

Intronizácia metropolitu Pravoslávnej cirkvi

Brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou sa v nedeľu 9. februára 2014 zúčastnili na slávnostnej intronizácii metropolitu vladyku Rastislava − nového najvyššieho predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 11.2.2014

viac

Ekumenické bohoslužby v Považskej Bystrici

V sobotu 25. januára 2014 na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v považskobystrickom evanjelickom kostole po prvýkrát v histórii mesta uskutočnili ekumenické bohoslužby.

 

Miroslav Kortman, zborový dozorca | 30.1.2014

viac

Ekumenické služby Božie v Lipt. Mikuláši

Tohtoročné celoslovenské ekumenické služby Božie v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konali v nedeľu 19. januára 2014 v Rímskokatolíckom kostole v Liptovskom Mikuláši. V priamom prenose ich odvysielali na RTVS – STV.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.1.2014

viac

ERC k príprave ekumenických služieb Božích

Prvé zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike (RV ERC SR) v tomto roku sa uskutočnilo 13. januára 2014 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC SR, gen.tajomnik@ekumena.sk | 21.1.2014

viac

Vyšiel Rozmer č. 4 - 2013

Koncom roka 2013 vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 29.12.2013

viac

Prvá evanjelická farárka v EPS

V 3. adventnú nedeľu 15. decembra 2013 bola slávnostne inštalovaná do ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v OS SR a OZ SR prvá evanjelická farárka Mgr. Júlia Štofanová, ktorá 1. júla 2013 nastúpila do štátnej služby v Policajnom zbore SR.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 20.12.2013

viac

Reformácia a Pamiatka zosnulých v Afganistane

Slovenskí vojaci pôsobiaci v jednotkách ISAF v afgánskom Kandaháre si na službách Božích v piatok 1. novembra 2013 pripomenuli sviatok Pamiatky reformácie, a zároveň aj Pamiatku zosnulých.

 

Viktor Sabo, Kandahár | 9.11.2013

viac

Ekumenická slávnosť v Poprade

V nedeľu 20. 10. 2013 sa v Poprade konala ekumenická slávnosť pri príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantín a Metoda na územie Veľkej Moravy. Zastúpených bolo šesť popradských cirkví so svojimi duchovnými predstaviteľmi a spevokolmi.

 

Zuzana Hybenová, Poprad | 29.10.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart