< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Z októbrového zasadnutia RV ERC v SR

Na GBÚ ECAV sa 15. októbra 2015 uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR. Úvodnú pobožnosť v modlitebni GBÚ mali predseda ERC v SR Miloš Klátik a podpredseda ERC v SR László Fazekas.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR, gentajomnik(at)erc.sk | 11.11.2015

viac

Ekumenické stretnutie na ÚZŽNO

Dňa 11. septembra 2015 generálny biskup Miloš Klátik na pozvanie predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republiky Igora Rintela navštívil sídlo ÚZŽNO v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.10.2015

viac

Ekumenické služby Božie v Kostolci

Obec Kostolec – filiálka CZ ECAV v Považskej Bystrici – sa nachádza v malebnej oblasti Manínskej Tiesňavy. Už tradične sa tu v prvú septembrovú nedeľu schádzajú jej obyvatelia, ale aj obyvatelia okolitých obcí na spoločné ekumenické bohoslužby.

 

Hilda Mináriková, CZ ECAV Považská Bystrica | 10.9.2015

viac

Slovenskí policajti a hasiči si pripomenuli Jana Husa a M. R. Štefánika

Cestovateľský seminár k 600. výročiu upálenia Majstra Jána Husa a 110. výročiu prvého výstupu M. R. Štefánika na Mont Blanc pripravil Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR na 16. – 23. 8. 2015 pre policajtov, hasičov aj občianskych zamestnancov rezortu.

 

Milan Petrula, policajný duchovný MV SR | 10.9.2015

viac

Letný tábor EPS MV SR

Úrad ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR pripravil v dňoch 9. − 16. augusta 2015 biblický tábor pre deti zamestnancov MV SR. Konal sa v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove pod Vysokými Tatrami.

 

Matúš Vongrej, policajný duchovný, Ekumenická pastoračná služba | 28.8.2015

viac

Ekumenická bohoslužba v Sládkovičove

Každoročné stretnutie veriacich v rámci spoločných modlitieb kresťanov sa tentoraz uskutočnilo v Evanjelickom chráme Božom v Sládkovičove. Tento rok sa po prvýkrát na Slovensku konalo spolu so židovským liberálnym rabínom Mišom Kapustinom.

 

Roland LANZ, predseda OZ ATID | 7.8.2015

viac

Tábor duchovnej služby 2015

V dňoch 1. − 4. júla 2015 v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši zorganizovala duchovná služba pod vedením kpt. Mgr. Viktora Saba detský denný tábor.

 

Viktor Sabo, ev. a. v. starší kaplán AOS gen. M. R. Štefánika v Lipt. Mikuláši | 22.7.2015

viac

Ekumenické služby Božie k 600. výročia upálenia Majstra Jana Husa

Ekumenická rada cirkví v SR v stredu 1. júla 2015 popoludní pozvala veriacich na ekumenické služby Božie do Malého evanjelického kostola na Panenskej ulici pri príležitosti 600. výročia mučeníckej smrti Majstra Jana Husa (asi 1369/1370 - 6. júl 1415) v Kostnici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.7.2015

viac

Vo Francúzsku hrala Hudba MV SR

V dňoch 16. − 22. júna 2015 sa 74 zamestnancov a príslušníkov rezortu MO SR, MV SR a ZVJS zúčastnilo na 64. medzinárodnom stretnutí protestantov silových zložiek (RIMP 2015) v Mejannés Le-Clap v južnom Francúzsku.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 2.7.2015

viac

Náčrt projektu „Európske kresťanské zhromaždenie“

V dňoch 1. až 3. júna 2015 sa v protestantskej akadémii v nemeckom Bad Bolle stretli členovia európskych kresťanských hnutí a cirkví, aby začali prípravný proces na „európske kresťanské zhromaždenie“. ECAV za Slovensko zastupovala tajomníčka pre zahraničie Lucia Martonová.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 16.6.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart