< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

1. zasadnutie výboru ERC v r. 2016

Na svojom prvom zasadnutí v roku 2016 sa 14. januára zástupcovia členských cirkví Ekumenickej rady cirkví v SR stretli v priestoroch GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR, gentajomnik(at)erc.sk | 20.1.2016

viac

Apoštolský nuncius na návšteve GBÚ

Po novoročnom prijatí predstaviteľov cirkví a štátom registrovaných náboženských spoločností v Prezidentskom paláci v Bratislave 14. januára 2016 sa uskutočnilo stretnutie niektorých zástupcov zúčastnených cirkví aj na generálnom biskupskom úrade.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2016

viac

6. stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví

Už šieste stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví sa konalo 26. novembra 2015 na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel/at)ecav.sk | 2.12.2015

viac

Pamiatka obetiam dopravných nehôd

V Senici si na 24. nedeľu po Svätej Trojici 15. 11. 2015 pripomenuli obete dopravných nehôd. Kázňou slova Božieho poslúžila policajná duchovná Júlia Štofanová (EPS v OS a OZ SR)a prítomní boli viacerí hostia z radov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 25.11.2015

viac

EPS v OS a OZ SR o bezpečnosti v Európe

2. ročník dvojdňového jesenného pracovného stretnutia príslušníkov Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR otvorila 19. 11. 2015 vo Svätom Jure prednáška dekana EBF UK v Bratislave doc. Ľubomíra Batku, PhD., na tému Utečenecká kríza a evanjelická sociálna náuka.

 

Pavol Vitko, MO SR | 23.11.2015

viac

Misia a rešpekt

Tieto slová s podnadpisom „Kresťanské svedectvo v multireligióznom svete“ zvolila pozývajúca Evanjelicko-luteránska cirkev vo Württembersku (ELKW) ako tému konferencie pracovníkov pre misiu, ekuménu a rozvoj, ktorá sa konala 26. – 28. 10. 2015 v Liebrauenbergu vo Francúzsku.

 

Erika Valková-Krišťáková, EBF UK | 20.11.2015

viac

Ekumenická duchovná akadémia 2015

V piatok 13. novembra 2015 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na III. duchovnej akadémii Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí, kde pozdravil našich rodákov v mene ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2015

viac

Z októbrového zasadnutia RV ERC v SR

Na GBÚ ECAV sa 15. októbra 2015 uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR. Úvodnú pobožnosť v modlitebni GBÚ mali predseda ERC v SR Miloš Klátik a podpredseda ERC v SR László Fazekas.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR, gentajomnik(at)erc.sk | 11.11.2015

viac

Ekumenické stretnutie na ÚZŽNO

Dňa 11. septembra 2015 generálny biskup Miloš Klátik na pozvanie predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republiky Igora Rintela navštívil sídlo ÚZŽNO v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.10.2015

viac

Ekumenické služby Božie v Kostolci

Obec Kostolec – filiálka CZ ECAV v Považskej Bystrici – sa nachádza v malebnej oblasti Manínskej Tiesňavy. Už tradične sa tu v prvú septembrovú nedeľu schádzajú jej obyvatelia, ale aj obyvatelia okolitých obcí na spoločné ekumenické bohoslužby.

 

Hilda Mináriková, CZ ECAV Považská Bystrica | 10.9.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart