< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>

Spomienka na nespravodlivo väznených v Ilave

Spomienkovú slávnosť – panychídu za nespravodlivo väznených komunistickým režimom v ilavskej väznici usporiadali v sobotu 12. júla 2014 Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev – farnosť Trenčín.

 

Marcel Breče, riaditeľ SED v Košeci | 22.7.2014

viac

Posviacka kríža na strede Európy

Myšlienka postaviť kríž, vnímaný po celé stáročia ako jeden zo symbolov kresťanstva, skrsla pred časom aj medzi kresťanmi z radov matičiarov z miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici. Pôvodne mal stáť inde, no napokon ho postavili na mieste, ktoré je pokladané za geografický stred Európy.

 

Božena Schniererová, Kremnica | 18.7.2014

viac

Nezabudneme, Daniel...

Pri príležitosti 1. výročia tragického úmrtia spolubojovníka Daniela Kavuliaka v Afganistane si na neho spomína evanjelický farár Viktor Sabo, vtedy duchovný v Kandahare....

 

Viktor Sabo, ev. a. v. vojenský farár EPS v OS a OZ SR, AOS gen. M. R. Štefánika, L. Mikuláš | 16.7.2014

viac

Z inštalácie generálneho duchovného

Dňa 27. mája 2014 vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik slávnostne inštaloval pplk. Mariana Bodolló do funkcie generálneho duchovného Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

 

Pavol Vitko, Ministerstvo národnej obrany SR | 2.6.2014

viac

Dvadsaťročná cesta Ekumenického spoločenstva cirkví v Košiciach

Významný duchovný prínos pre obyvateľov Košíc, príklad spolupráce cirkví a náboženských spoločenstiev, medzinárodné renomé i ďalšie pozoruhodné výsledky priniesli aktivity Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločenstiev v Košiciach, ktoré tu pôsobí už dve desaťročia.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice  | 12.5.2014

viac

Správa zo zasadnutia RV ERC v SR

Na GBÚ sa 10. apríla 2014 uskutočnilo plánované zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR (RV ERC). Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ členov RV ERC privítal generálny biskup ECAV a predseda ERC Miloš Klátik.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC SR, gen.tajomnik@ekumena.sk | 23.4.2014

viac

Komuniké z 3. stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku

V Bratislave sa v stredu 9. apríla 2014 konalo tretie stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku. Stretli sa v priestoroch generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska.

 

Predstavitelia kresťanských cirkví v SR | 11.4.2014

viac

Svetový deň modlitieb v Kremnici

Svetový deň modlitieb v prvý marcový piatok sa podľa vzoru kresťanov z celého sveta, ktorí sa v tento deň spájajú k spoločnej modlitbe, sa stáva dobrou tradíciou aj v mnohých evanjelických cirkevných zboroch. Cirkevný zbor Kremnica je jedným z nich.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 11.3.2014

viac

„Pramene v púšti“ v Tomášovciach

Krajina Egypt znamenala pre tento svet nesmierne veľa. Jákobova rodina tam našla záchranu pred hladom. Malý Ježiš so svojimi rodičmi tam utiekli pred Herodesovým hnevom. A práve na túto krajinu s bohatou a slávnou históriou sme sa duchom pozerali na ekumenickom Svetovom dni modlitieb v Tomášovciach.

 

Slavka Gubová, CZ ECAV Tomášovce | 11.3.2014

viac

Duchovní predstavitelia cirkví na pracovnom stretnutí s pracovníkmi EPS

21. februára 2014 sa v cirkevnom zariadení Agapé vo Svätom Jure zišli na odbornom zhromaždení duchovní a zamestnanci Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených zboroch SR a ozbrojených silách SR (EPS) spolu s duchovnými predstaviteľmi cirkví.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 4.3.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart