< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví o prežívaní sviatočného dňa v rodine

Dňa 24. októbra 2016 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave uskutočnilo ďalšie stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 27.10.2016

viac

Biskup z Tanzánie na evanjelických službách Božích na úrade vlády

Predsedajúci biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Dr. Alex Gehaz Malasusa z Tanzánie sa v sprievode generálneho biskupa Miloša Klátika zúčastnil na službách Božích v kaplnke na Úrade vlády SR.

 

Milan Petrula, Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR | 27.10.2016

viac

Cestovateľský seminár v Slovinsku

Po cestovateľských seminároch Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR s cieľom spoznávania práce polície a hasičov v krajinách EU, ktoré sa v minulosti konali v Nemecku či Francúzsku, sme sa tento rok vydali spoznávať našich kolegov v Slovinsku.

 

Milan Petrula, Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR | 24.10.2016

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2016

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, javom, ktoré s tým súvisia, ako aj religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 11.10.2016

viac

Generálny duchovný na Synode Ordinariátu OS a OZ SR

Generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) plk. Marian Bodolló sa na pozvanie biskupa F. Rábeka zúčastnil na Synode Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR v kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS a OZ SR | 20.9.2016

viac

Stretnutie predstaviteľov katolíckych biskupských konferencií Európy

V dňoch 8. a 9. septembra 2016 sa v Bratislave zišli predstavitelia biskupských konferencií strednej a východnej Európy. Na záverečný slávnostný večer bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.9.2016

viac

Pobožnosť k začiatku predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ

Ekumenické služby Božie pri príležitosti začiatku predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa v predvečer sviatku slovanských vierozvestov Konštantína (Cyrila) a Metoda 4. júla 2016 o 17.00 hod. konali v Dóme sv. Martina v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.7.2016

viac

Recepcia na pozvanie apoštolského nuncia

Na pozvanie apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu sa generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, a biskup ZD Milan Krivda zúčastnili 28. júna 2016 na recepcii v hoteli Bôrik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.7.2016

viac

Duchovne po stopách hrdinov SNP

S cieľom spájať vojakov aj civilných občanov v pokračovaní tradícií boja proti fašizmu sa 25. až 27. mája 2016 uskutočnil pochod s názvom Duchovne po stopách hrdinov SNP. „Na nultom ročníku sa zúčastnilo vyše 70 vojakov, no aj príslušníkov ďalších ozbrojených zborov.

 

Pavol Vitko, MO SR | 2.6.2016

viac

Duchovní v službe vlasti...

Tradičným spestrením života v Teologickom domove pri EBF UK sú pravidelné diskusné večery, ktoré organizujú sestry spirituálky v klubovni TD. Tentoraz sme medzi sebou privítali sestru farárku npor. Mgr. Júliu Štofanovú – duchovnú Ústredia ekumenickej pastoračnej služby (ÚEPS) pri Ministerstve vnútra SR.

 

Bronislav Antoš, Michaela Tomčíková, študenti 2. ročníka EBF UK | 25.5.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart