< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Z 12. valného zhromaždenia ERC v SR

Na GBÚ ECAV na Slovensku sa 11. marca 2015 konalo 12. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR. Hlavnou témou tohtoročného VZ bolo 200. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského národného života v polovici 19. storočia − Ľudovíta Štúra.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR  | 20.3.2015

viac

Svetový deň modlitieb v Pondelku

Už niekoľko rokov sa veriaci z evanjelických cirkevných zborov Poltár, České Brezovo a Pondelok stretávajú na Svetový deň modlitieb. Tohto roku sa stretnutie konalo 6. marca v Pondelku-Hrnčiarskej Vsi a prvýkrát bolo ekumenické.

 

Milica Jozafová, zborová dozorkyňa CZ ECAV Pondelok | 10.3.2015

viac

Podpora pre školy so sluchovo postihnutými

Osem škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím dostalo podporu zo zbierky od veriacich z Bratislavskej arcidiecézy. Medzi nimi bola aj Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti v Červenici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.2.2015

viac

Medzinárodné stretnutie predstaviteľov vojenských duchovných služieb

V Holandsku, kde duchovná služba oslavuje tohto roku 100. výročie svojho vzniku, sa v dňoch 2. − 6. februára 2015 uskutočnilo Medzinárodné stretnutie hlavných predstaviteľov vojenských duchovných služieb (IMCCC − International Military Chief of Chaplains Conference). Témou tohtoročnej konferencie bola Duchovná služba, pluralizmus a meniaca sa spoločnosť.

 

Marian Bodolló generálny duchovný EPS v OS SR a OZ SR  | 10.2.2015

viac

Ocenenie Spravodliví medzi národmi 2015

V Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave sa 28. januára 2015 konala slávnosť udelenia ocenení Spravodliví medzi národmi, na ktorú bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.1.2015

viac

Ekumenické služby Božie 2015

Tohtoročné ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konali v nedeľu 25. januára 2015 v Kostole Cirkvi bratskej v Bratislave. V priamom prenose boli vysielané v RTVS – Slovenskej televízii.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.1.2015

viac

Ekumenické služby Božie 25. 1.

Bratia a sestry, Ekumenická rada cirkví v SR Vás pozýva na ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v nedeľu 25. 1. 2015 o 10.00 hod. v Kostole Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 v Bratislave.

 

Ekumenická rada cirkví v SR | 21.1.2015

viac

Ústredie EPS navštívili členovia predsedníctva ECAV aj ERC

Adventný čas je osobitne vhodný na neformálne priateľské stretnutia pracovných kolektívov. Príležitosť k priateľskému rozhovoru využilo aj Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS) 16. decembra 2014.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 19.12.2014

viac

Návšteva cirkevnej autority v ústave pre mladistvých odsúdených

Dňa 19. novembra 2014 navštívil doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch.

 

Ľubomír Kordoš, väzenský duchovný, Sučany | 10.12.2014

viac

Slovenskí vojaci sa podieľali na humanitárnej pomoci v Bosne

Na základe požiadavky regionálnej organizácie Červeného kríža v bosnianskom meste Foča v stredu 3. decembra 2014 doručili tomuto regiónu materiálnu humanitárnu pomoc zo Slovenska. Participovali na nej aj Ústredie EPS a Evanjelická diakonia.

 

Pavol Vitko, MO SR | 6.12.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart