< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Medzinárodná konferencia o rodinnej politike

V Bratislave sa 28. októbra 2016 konala medzinárodná konferencia na tému family mainstreaming, na ktorej hľadali východiská zo súčasnej demografickej a kultúrnej krízy v Európe. Zúčastnil sa na nej aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.11.2016

viac

Ekumenická pobožnosť v Závažnej Porube

Na miestnom cintoríne v Závažnej Porube sa pri príležitosti sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých konala spoločná pobožnosť evanjelikov a katolíkov, aby si pripomenuli tých, ktorí nás milovali a predišli do večnosti.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba  | 2.11.2016

viac

Z októbrového zasadnutia RV ERC v SR

Dňa 12. októbra 2016 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR (RV ERC v SR). Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ ECAV nasledovalo rokovanie RV ERC v SR podľa schváleného programu.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 27.10.2016

viac

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví o prežívaní sviatočného dňa v rodine

Dňa 24. októbra 2016 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave uskutočnilo ďalšie stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 27.10.2016

viac

Biskup z Tanzánie na evanjelických službách Božích na úrade vlády

Predsedajúci biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Dr. Alex Gehaz Malasusa z Tanzánie sa v sprievode generálneho biskupa Miloša Klátika zúčastnil na službách Božích v kaplnke na Úrade vlády SR.

 

Milan Petrula, Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR | 27.10.2016

viac

Cestovateľský seminár v Slovinsku

Po cestovateľských seminároch Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR s cieľom spoznávania práce polície a hasičov v krajinách EU, ktoré sa v minulosti konali v Nemecku či Francúzsku, sme sa tento rok vydali spoznávať našich kolegov v Slovinsku.

 

Milan Petrula, Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR | 24.10.2016

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2016

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, javom, ktoré s tým súvisia, ako aj religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 11.10.2016

viac

Generálny duchovný na Synode Ordinariátu OS a OZ SR

Generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) plk. Marian Bodolló sa na pozvanie biskupa F. Rábeka zúčastnil na Synode Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR v kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS a OZ SR | 20.9.2016

viac

Stretnutie predstaviteľov katolíckych biskupských konferencií Európy

V dňoch 8. a 9. septembra 2016 sa v Bratislave zišli predstavitelia biskupských konferencií strednej a východnej Európy. Na záverečný slávnostný večer bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.9.2016

viac

Pobožnosť k začiatku predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ

Ekumenické služby Božie pri príležitosti začiatku predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa v predvečer sviatku slovanských vierozvestov Konštantína (Cyrila) a Metoda 4. júla 2016 o 17.00 hod. konali v Dóme sv. Martina v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.7.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart