< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Spoločná evanjelicko-katolícka spomienka na reformáciu sa konala v Lunde

Prvá spoločná evanjelicko-katolícka spomienka na reformáciu sa konala 31. októbra 2016 v evanjelickej katedrále v Lunde vo Švédsku. Za ECAV na Slovensku aj ako člen Riadiaceho výboru SLZ sa na nej zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 8.11.2016

viac

Ekumenická spomienka v Príbovciach

V Príbovciach už tradične prichádzali v nedeľu 30. 10. 2016 do domu smútku tí, ktorí si na ekumenickej spomienke pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých chcú spoločne uctiť všetkých, ktorí nás predišli na ceste do večnosti.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 7.11.2016

viac

Medzinárodná konferencia o rodinnej politike

V Bratislave sa 28. októbra 2016 konala medzinárodná konferencia na tému family mainstreaming, na ktorej hľadali východiská zo súčasnej demografickej a kultúrnej krízy v Európe. Zúčastnil sa na nej aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.11.2016

viac

Ekumenická pobožnosť v Závažnej Porube

Na miestnom cintoríne v Závažnej Porube sa pri príležitosti sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých konala spoločná pobožnosť evanjelikov a katolíkov, aby si pripomenuli tých, ktorí nás milovali a predišli do večnosti.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba  | 2.11.2016

viac

Z októbrového zasadnutia RV ERC v SR

Dňa 12. októbra 2016 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR (RV ERC v SR). Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ ECAV nasledovalo rokovanie RV ERC v SR podľa schváleného programu.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 27.10.2016

viac

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví o prežívaní sviatočného dňa v rodine

Dňa 24. októbra 2016 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave uskutočnilo ďalšie stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 27.10.2016

viac

Biskup z Tanzánie na evanjelických službách Božích na úrade vlády

Predsedajúci biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Dr. Alex Gehaz Malasusa z Tanzánie sa v sprievode generálneho biskupa Miloša Klátika zúčastnil na službách Božích v kaplnke na Úrade vlády SR.

 

Milan Petrula, Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR | 27.10.2016

viac

Cestovateľský seminár v Slovinsku

Po cestovateľských seminároch Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR s cieľom spoznávania práce polície a hasičov v krajinách EU, ktoré sa v minulosti konali v Nemecku či Francúzsku, sme sa tento rok vydali spoznávať našich kolegov v Slovinsku.

 

Milan Petrula, Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR | 24.10.2016

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2016

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, javom, ktoré s tým súvisia, ako aj religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 11.10.2016

viac

Generálny duchovný na Synode Ordinariátu OS a OZ SR

Generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) plk. Marian Bodolló sa na pozvanie biskupa F. Rábeka zúčastnil na Synode Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR v kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS a OZ SR | 20.9.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart