< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Tábor EPS „Otcovia a synovia“

Jeden z prvých táborov "Otcovia a synovia“ sa uskutočnil počas víkendu od 28. 4. do 30. 4. 2017 v Jabloňovciach, okr. Levice. Usporiadalo ho Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR v spolupráci so Spoločenstvom pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii.

 

Pavol Vitko, EPS  | 11.5.2017

viac

Z 13. valného zhromaždenia ERC v SR

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku sa 29. marca 2017 konalo 13. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktoré sa pravidelne stretáva každé dva roky. Témou tohtoročného VZ bolo 500. výročie reformácie.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 25.4.2017

viac

V Bratislave opäť rokovali najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a ÚZŽNO

V priestoroch Generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Bratislave sa vo štvrtok 20. apríla 2017 konalo na pozvanie jej predsedu Mons. Stanislava Zvolenského pravidelné stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR.

 

TK KBS, www.kbs.sk, 21. 4. 2017  | 25.4.2017

viac

Pamätná tabuľa deportovaným židovským deťom na Hlavnej stanici v Bratislave

Na Hlavnej stanici Bratislave 6. apríla 2017 odhalili pamätnú tabuľu na pamiatku židovským deťom, ktoré pred 75 rokmi deportovali do koncentračných táborov smrti. Podujatie zorganizovala Spoločnosť kresťanov a židov na Slovensku pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, generálneho biskupa Miloša Klátika a metropolitu Bratislavskej diecézy Stanislava Zvolenského.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 10.4.2017

viac

Spomienka na deportovaných židov z Levíc

V Leviciach sa 1. apríla 2017 konala v židovskej synagóge smútočná slávnosť na pamiatku približne 2300 židov z Levíc a okolia, ktorí boli v roku 1944 deportovaní do koncentračného tábora Osvienčim – Auschwitz, kde skoro všetci zahynuli.

 

Marián Bielik, Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii  | 4.4.2017

viac

Stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností - marec 2017

Dňa 13. marca 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave uskutočnilo ďalšie, v poradí už deviate stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločnosti.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 27.3.2017

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 1 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Časopis venuje i religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 27.3.2017

viac

Hlavní vojenskí kapláni v Porstmouthe

Každoročne sa koncom januára a začiatkom februára koná Medzinárodné stretnutie hlavných vojenských kaplánov. Jeho 28. ročník sa uskutočnil v dňoch 30. 1. – 3. 2. 2017 v starobylom prístavnom meste Porstmouth vo Veľkej Británii.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS a OZ SR | 9.2.2017

viac

Ekumenická bohoslužba na EBF UK

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty sa 19. 1 .2017 v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnila ekumenická bohoslužba, ktorej iniciátormi boli študenti EBF UK a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

 

Marián Cambel, EBF UK v Bratislave | 31.1.2017

viac

Ekumenické slávnosti k 500. výročiu reformácie na Sicílii

V dňoch 21. a 22. januára 2017 sa v Monreale na Sicílii konali ekumenické slávnosti k 500. výročiu reformácie, na ktorých sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 31.1.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart