< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností - marec 2017

Dňa 13. marca 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave uskutočnilo ďalšie, v poradí už deviate stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločnosti.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 27.3.2017

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 1 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Časopis venuje i religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 27.3.2017

viac

Hlavní vojenskí kapláni v Porstmouthe

Každoročne sa koncom januára a začiatkom februára koná Medzinárodné stretnutie hlavných vojenských kaplánov. Jeho 28. ročník sa uskutočnil v dňoch 30. 1. – 3. 2. 2017 v starobylom prístavnom meste Porstmouth vo Veľkej Británii.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS a OZ SR | 9.2.2017

viac

Ekumenická bohoslužba na EBF UK

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty sa 19. 1 .2017 v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnila ekumenická bohoslužba, ktorej iniciátormi boli študenti EBF UK a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

 

Marián Cambel, EBF UK v Bratislave | 31.1.2017

viac

Ekumenické slávnosti k 500. výročiu reformácie na Sicílii

V dňoch 21. a 22. januára 2017 sa v Monreale na Sicílii konali ekumenické slávnosti k 500. výročiu reformácie, na ktorých sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 31.1.2017

viac

Ekumenické služby Božie 2017 v Krasňanoch

Na ekumenických službách Božích pri príležitosti nadchádzajúceho Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa zástupcovia kresťanských cirkví spoločne modlili v Katedrále svätého Šebastiána v Bratislave v nedeľu 15. januára 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

Zasadal Riadiaci výbor ERC v SR

Prvé zasadnutie RV ERC v SR v tomto roku sa uskutočnilo 9. januára 2017. Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ privítal členov RV predseda ERC a generálny biskup ECAV Miloš Klátik a zaprial im veľa zdravia, šťastia, úspechov a Božieho požehnania v novom roku.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 12.1.2017

viac

Návšteva Bosny a Hercegoviny mala vianočný charakter

Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku a ministra obrany SR Petra Gajdoša 20. decembra 2016 v Bosne a Hercegovine mala popri svojej oficiálnej časti - pozdravení slovenských vojakov pôsobiacich v operácii Európskej únie EUFOR ALTHEA - aj svoj duchovný a humanitárny rozmer.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS SR a OZ SR  | 23.12.2016

viac

Vianočná radosť pre Ukrajinu

K tradičným decembrovým aktivitám ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku už dlhé roky patrí príprava a rozvoz vianočných balíčkov do evanjelických zborov a partnerských organizácií v zahraničí. V ostatných rokoch sa z darčekov, ktoré pripravili cirkevné zbory ED ECAV na Slovensku tešili deti v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 16.12.2016

viac

10. výročie ekumenickej pastoračnej služby

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR si v dňoch 7. − 8. 11. 2016 pripomínalo 10. výročie svojej existencie. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR Miloš Klátik.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS v OS SR a OZ SR | 21.11.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart