< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | >

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby začalo svoju činnosť

Slávnostnými službami Božími vo Veľkom kostole na Panenskej 28 v Bratislava 10. marca 2007 sa oficiálne začala činnosť Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a v ozbrojených zboroch SR. Dohoda medzi Slovenskou republikou a zástupcami jedenástich registrovaných cirkví a náboženských spoločností o výkone pastoračnej služby v OS a OZ SR bola podpísaná 28. apríla 2005, ale až teraz sa začala oficiálne realizovať. Duchovnú službu riadi Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR na čele s generálnym duchovným Tomášom Semkom.

 

Edita Sabolíková | 13.3.2007

viac

Svetový deň modlitieb

V prvý marcový piatok sa aj v tomto roku konal ekumenický Svetový deň modlitieb (SDM). Ide o celosvetové hnutie kresťanských žien, ktoré začali organizovať členky Presbyteriánskej cirkvi v USA koncom 19. storočia. Postupne sa k nim pridávali ženy z ďalších kresťanských cirkví na celom svete. Dnes sú do hnutia zapojené ženy rôznych rás, národností, kultúr a tradícií vo vyše 180 krajinách sveta.

 

Edita Sabolíková | 3.3.2007

viac

Ekumenický preklad biblie na Slovensku zavŕšený

BRATISLAVA - Mimoriadnou bola v utorok, dňa 30. januára 2007 predpoludním chvíľa, keď na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (EBF UK) v Bratislave na Bartókovej ulici, na podujatí, zorganizovanom Slovenskou biblickou spoločnosťou(SBS), odovzdali členovia prekladateľskej skupiny text ekumenického prekladu Biblie, Starej zmluvy, predstaviteľom Slovenskej biblickej spoločnosti a tiež jednotlivých cirkví na schválenie cirkevnými autoritami pre...

 

Eva Bombová | 31.1.2007

viac

Ekumenické služby Božie v Prešove 21. 1. 2007

Kázeň brata generálneho biskupa Miloša Klátika: Žalm 28, 1-2, 6-9: „Hospodine, volám k Tebe! Moja skala, nemlč! Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu. Počuj môj úpenlivý hlas, keď volám k Tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľsvätyni. Nech je velebený Hospodin, lebo vypočul moje úpenlivé volanie o pomoc. Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne Ho...

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 24.1.2007

viac

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov aj na Slovensku

BRATISLAVA - Spoločnou celosvetovou aktivitou Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Svetovej rady cirkví je tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2007. Aj na Slovensku sa uskutočňuje v termíne od 18. – 25. januára.(Termín v roku 1908 navrhol Paul Wattson so zámerom, aby sa týždeň modlitieb uskutočňoval medzi sviatkami Katedry svätého Petra a obrátenia svätého Pavla a je časom tohto podujatia na celej severnej pologuli. Na južnej pologuli,...

 

Eva Bombová | 17.1.2007

viac

V Rumunsku v roku 2007 európske ekumenické zhromaždenie

Praha – Česká biskupská konferencia a Ekumenická rada cirkví v Českej republike oslovili veriacich pred 3. európskym ekumenickým zhromaždením, ktoré bude v dňoch 3. – 9. septembra 2007 v meste Sibiu v Rumunsku. Pod oslovením sú podpísaní arcibiskup Jan Graubner, predseda Českej biskupskej konferencie a ThDr. Pavel Černý ThD., predseda Ekumenickej rady cirkví v ČR. Zhromaždenie nadviaže na dve predchádzajúce ekumenické zhromaždenia, ktoré sa...

 

TIR GBÚ ECAV | 28.11.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart