< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

3. európske ekumenické zhromaždenie v Sibiu

3. európske ekumenické zhromaždenie (EEA 3) sa konalo 4. – 9. september 2007 v Sibiu v Rumunsku. Za ECAV sa na ňom zúčastnili generálny biskup ECAV Miloš Klátik, riaditeľ GBÚ ECAV v Bratislave Dušan Vagaský a seniorálny kaplán Novohradského seniorátu Matej Alcnauer.

 

Matej Alcnauer | 14.9.2007

viac

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom vo svojich príspevkoch výhradne venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

–br– | 26.6.2007

viac

Ekumenická konferencia v Nemecku

Biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda bol od 7. mája 2007 do 16. mája 2007 prítomný na duchovnej konferencii v nemeckom meste Josefstahl. Bola to ekumenická konferencia a konala sa pod názvom Evanjelium a vieru v Pána Boha odovzdať ďalším generáciám na základe biblického verša „Nezatajíme ich pred synmi, rozpovieme ich budúcemu pokoleniu, Hospodinove slávne skutky, Jeho silu, aj divy, ktoré urobil“ (Ž 78,4). V prekrásnom prostredí bavorských Álp sa stretlo 45 účastníkov, z toho 5 vedúcich, asi z 15 štátov a 25 cirkví. Zo Slovenska bola okrem našej cirkvi na konferencii zastúpená aj Reformovaná kresťanská cirkev.

 

- AB - | 22.5.2007

viac

Valné zhromaždenie ERC v SR

Valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR sa uskutočnilo 28. marca 2007 v Nitre. Zišlo sa na ňom 39 delegátov a hostí z členských cirkví ERC v SR. Valné zhromaždenie sa koná raz za dva roky a rozhoduje o ďalšom smerovaní práce tohto združenia cirkví, ktoré má 8 riadnych členských cirkví a tri členské cirkvi so štatútom pozorovateľa.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 30.3.2007

viac

Stanovisko Valného zhromaždenia Ekumenickej rady cirkví v SR

Valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví na Slovensku na svojom zasadnutí v Nitre 28. marca 2007 vyslovuje svoje blahoželanie k 50. výročiu vzniku Európskej únie, do ktorej od 1. mája 2004 patrí i Slovenská republika. Na základe tzv. Rímskych zmlúv v marci roku 1957 vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo zakladajúcich štátov – Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko, ktoré sa za polstoročie rozvinulo v Európsku úniu...

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 29.3.2007

viac

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby začalo svoju činnosť

Slávnostnými službami Božími vo Veľkom kostole na Panenskej 28 v Bratislava 10. marca 2007 sa oficiálne začala činnosť Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a v ozbrojených zboroch SR. Dohoda medzi Slovenskou republikou a zástupcami jedenástich registrovaných cirkví a náboženských spoločností o výkone pastoračnej služby v OS a OZ SR bola podpísaná 28. apríla 2005, ale až teraz sa začala oficiálne realizovať. Duchovnú službu riadi Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR na čele s generálnym duchovným Tomášom Semkom.

 

Edita Sabolíková | 13.3.2007

viac

Svetový deň modlitieb

V prvý marcový piatok sa aj v tomto roku konal ekumenický Svetový deň modlitieb (SDM). Ide o celosvetové hnutie kresťanských žien, ktoré začali organizovať členky Presbyteriánskej cirkvi v USA koncom 19. storočia. Postupne sa k nim pridávali ženy z ďalších kresťanských cirkví na celom svete. Dnes sú do hnutia zapojené ženy rôznych rás, národností, kultúr a tradícií vo vyše 180 krajinách sveta.

 

Edita Sabolíková | 3.3.2007

viac

Ekumenický preklad biblie na Slovensku zavŕšený

BRATISLAVA - Mimoriadnou bola v utorok, dňa 30. januára 2007 predpoludním chvíľa, keď na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (EBF UK) v Bratislave na Bartókovej ulici, na podujatí, zorganizovanom Slovenskou biblickou spoločnosťou(SBS), odovzdali členovia prekladateľskej skupiny text ekumenického prekladu Biblie, Starej zmluvy, predstaviteľom Slovenskej biblickej spoločnosti a tiež jednotlivých cirkví na schválenie cirkevnými autoritami pre...

 

Eva Bombová | 31.1.2007

viac

Ekumenické služby Božie v Prešove 21. 1. 2007

Kázeň brata generálneho biskupa Miloša Klátika: Žalm 28, 1-2, 6-9: „Hospodine, volám k Tebe! Moja skala, nemlč! Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu. Počuj môj úpenlivý hlas, keď volám k Tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľsvätyni. Nech je velebený Hospodin, lebo vypočul moje úpenlivé volanie o pomoc. Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne Ho...

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 24.1.2007

viac

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov aj na Slovensku

BRATISLAVA - Spoločnou celosvetovou aktivitou Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Svetovej rady cirkví je tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2007. Aj na Slovensku sa uskutočňuje v termíne od 18. – 25. januára.(Termín v roku 1908 navrhol Paul Wattson so zámerom, aby sa týždeň modlitieb uskutočňoval medzi sviatkami Katedry svätého Petra a obrátenia svätého Pavla a je časom tohto podujatia na celej severnej pologuli. Na južnej pologuli,...

 

Eva Bombová | 17.1.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart