< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Ekumenická bohoslužba 2018 sa konala v Bratislave

V nedeľu 14. 1. 2018 sa v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov konala ekumenická bohoslužba, na ktorej sa stretli zástupcovia rôznych kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.1.2018

viac

Modlitebné stretnutia v Banskej Štiavnici

Pod biblickým vyznaním „Tvoja pravica, Hospodine, silou preslávená“ (2. kniha Mojžišova 15, 6) sa niesol Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2018 od 18. do 25. januára 2018 aj v Banskej Štiavnici.

 

Milan Bartko, zborový kaplán CZ Banská Štiavnica | 25.1.2018

viac

Ekumenické služby Božie 2018

Na úvod Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR na Námestí SNP 4 v Bratislave budú v nedeľu 14. januára 2018 o 10.00 hod. konať ekumenické služby Božie. Priamy prenos tradične odvysiela RTVS Dvojka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 11.1.2018

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 4 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Časopis venuje i religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 22.12.2017

viac

11. stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

V sídle Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave sa 27. novembra 2017 uskutočnilo ďalšie, v poradí už jedenáste stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 5.12.2017

viac

Pripravili Bibliu pre nepočujúcich

Slovenská biblická spoločnosť 27. 11. 2017 zverejnila na svojej webovej stránke prvé videonahrávky s prekladom Biblie do slovenského posunkového jazyka. Ďalšie nahrávky budú hotové začiatkom roka 2018.

 

Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica | 28.11.2017

viac

Vedecké kolokvium a pietny akt na pôde BAS

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave pri príležitosti 500. výročia reformácie usporiadal 29. 9. 2017 medzinárodné vedecké kolokvium „Reformácia a holokaust: história a súčasnosť“.

 

Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu | 27.11.2017

viac

Celoslovenská pietna spomienka na obete dopravných nehôd

Služby Božie pri príležitosti svetového Dňa pamiatky obetí dopravných nehôd sa v nedeľu 19. novembra 2017 uskutočnili v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši. Služby Božie boli zároveň vyjadrením vďaky pre záchranárov, ktorí zasahujú pri dopravných nehodách.

 

Ján Paciga, EPS na MV SR | 21.11.2017

viac

Pamiatka zosnulých v Príbovciach opäť spoločne

V Príbovciach už tradične prichádzali v stredu 1. novembra 2017 do domu smútku tí, ktorí si na ekumenickej spomienke pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých chcú spoločne uctiť všetkých, ktorí nás predišli na ceste do večnosti.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 7.11.2017

viac

Kardinál Kurt Koch aj na GBÚ

V pondelok 2. októbra 2017 generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik prijal na GBÚ v Bratislave kardinála Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart