< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Pripravili Bibliu pre nepočujúcich

Slovenská biblická spoločnosť 27. 11. 2017 zverejnila na svojej webovej stránke prvé videonahrávky s prekladom Biblie do slovenského posunkového jazyka. Ďalšie nahrávky budú hotové začiatkom roka 2018.

 

Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica | 28.11.2017

viac

Vedecké kolokvium a pietny akt na pôde BAS

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave pri príležitosti 500. výročia reformácie usporiadal 29. 9. 2017 medzinárodné vedecké kolokvium „Reformácia a holokaust: história a súčasnosť“.

 

Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu | 27.11.2017

viac

Celoslovenská pietna spomienka na obete dopravných nehôd

Služby Božie pri príležitosti svetového Dňa pamiatky obetí dopravných nehôd sa v nedeľu 19. novembra 2017 uskutočnili v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši. Služby Božie boli zároveň vyjadrením vďaky pre záchranárov, ktorí zasahujú pri dopravných nehodách.

 

Ján Paciga, EPS na MV SR | 21.11.2017

viac

Pamiatka zosnulých v Príbovciach opäť spoločne

V Príbovciach už tradične prichádzali v stredu 1. novembra 2017 do domu smútku tí, ktorí si na ekumenickej spomienke pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých chcú spoločne uctiť všetkých, ktorí nás predišli na ceste do večnosti.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 7.11.2017

viac

Kardinál Kurt Koch aj na GBÚ

V pondelok 2. októbra 2017 generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik prijal na GBÚ v Bratislave kardinála Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2017

viac

Chrám v Rozhanovciach spája dve konfesie

V 19. nedeľu po Svätej Trojici 22. októbra 2017 si veriaci na slávnostných službách Božích pripomenuli 5. výročie posvätenia chrámu Božieho v Rozhanovciach, a zároveň aj 500. výročie reformácie.

 

Denisa Hrehorová, kantorka, Rozhanovce | 24.10.2017

viac

Pietna spomienka na obete hôr a sadenie Stromu reformácie

Na symbolickom cintoríne v Žiarskej doline 8. októbra 2017 členovia dobrovoľnej a profesionálnej Horskej záchrannej služby zorganizovali už 23. spomienku na ľudí, ktorí prišli o život v Západných Tatrách.

 

Ján Paciga, EPS na MV SR | 12.10.2017

viac

Predseda ERC na návšteve HZS a PZ v Prešove

V rámci spoznávania práce duchovných EPS v ozbrojených zboroch vykonali 27. 9. 2017 návštevu Horskej záchrannej služby (HZS) a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. a generálny duchovný OS a OZ SR plk. ThDr. Marian Bodolló.

 

Milan Petrula, Ján Šefčík, www.sk | 10.10.2017

viac

XII. ročník KVAPKY KRVI

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, klub darcov krvi, Obecný úrad v Čiernom Potoku v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, vysunuté pracovisko v Banskej Bystrici, zorganizovali už XII. ročník KVAPKY KRVI NA POČESŤ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA.

 

Jozef Pupala, EPS, MV SR | 24.8.2017

viac

Slovenské deti spoznávali Slovinsko

v dňoch 23. až 29. júla sa uskutočnil pod vedením policajných duchovných Janky Tabačkovej, Jána Pacigu a Milana Petrulu letný tábor Ekumenickej pastoračnej služby MV SR v Slovinsku, v krásnom prostredí mestečka Moravske Toplice.

 

Milan Petrula, riaditeľ Úradu EPS MV SR | 10.8.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart