< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Čas s Pánom Bohom na Lešti

V mesiaci júl je v študijnom roku Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši zaradený blokový výcvik vo vojenskom výcvikovom priestore na Lešti. Spolu so študentmi a dôstojníkmi sa na ňom zúčastňuje aj Ekumenická pastoračná služba.

 

Viktor Sabo | 2.9.2008

viac

Radosť z Hospodina je našou silou...

V dňoch 6. – 13. júla 2008 sa konal v BARMO ubytovni na Kaleníku neďaleko Liptovského Hrádku Detský biblický tábor Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v OS a OZ SR. Spolu sa ho zúčastnilo 38 detí. Vedúcimi tábora boli farári - duchovní pôsobiaci v EPS.

 

Viktor Sabo, štábny kaplán NAO  | 1.9.2008

viac

Ekumenická pastoračná služba na vyradení kadetov

Dňa 11. júla sa v areáli Národnej akadémie obrany (NAO) maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo slávnostné vyradenie kadetov, kde za Ekumenickú pastoračnú službu (EPS) boli pozvaní pplk. Mgr. Ing. Jaroslav Balocký, generálny duchovný ÚstrEPS v OS a OZ SR, a štábny kaplán na NAO por. Mgr. Viktor Sabo.

 

Viktor Sabo | 7.8.2008

viac

Veľkopiatočný pašiový ekumenický sprievod

Pašiový ekumenický sprievod mestom Spišská Nová Ves pripravili pre všetkých kresťanských veriacich evanjelici, rímskokatolíci a gréckokatolíci v Spišskej Novej Vsi na Veľký piatok 21. marca.

 

Peter Klein, kaplán v Spišskej Novej Vsi | 14.4.2008

viac

Svetový ekumenický deň modlitieb v Pezinku

Vo štvrtok 6. marca 2008 sa v Evanjelickom kostole a. v. v Pezinku zišli evanjelickí a rímskokatolícki veriaci, aby sa zapojili do Svetového ekumenického dňa modlitieb. Tohtoročný program pripravili ženy z Guyany a jeho témou bolo „Božia múdrosť dáva nové porozumenie.“

 

Peter Sandtner | 13.3.2008

viac

Ekumenická bohoslužba v Pezinku

V piatok 25. januára 2008 sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov konali v Evanjelickom kostole a. v. v Pezinku ekumenické služby Božie.

 

Peter Sandtner | 1.2.2008

viac

Prvý ekumenický preklad Biblie na Slovensku

Prvú Bibliu v slovenskom ekumenickom preklade slávnostne predstavili 10. decembra 2007 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Vyše 17 rokov na preklade pracovali renomovaní odborníci z registrovaných kresťanských cirkví v Slovenskej republike.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 21.12.2007

viac

Ekumenický preklad Biblie

Na Slovensku v týchto dňoch vychádza prvý kompletný slovenský ekumenický preklad Biblie. Pracovali na ňom renomovaní odborníci z kresťanských cirkví registrovaných v Slovenskej republike. Oficiálne bude slávnostne predstavený 10. decembra 2007 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

 

Terézia Pilková | 21.11.2007

viac

V Smoleniciach sa hovorilo o globalizácii

Medzinárodná vedecká konferencia Vplyv globalizácie na vzdelávanie, vedu, médiá a spoločnosť sa uskutočnila v dňoch 15. – 17. októbra 2007 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach. ECAV na Slovensku na nej zastupoval prof. ThDr. Juraj Bándy a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu na GBÚ PhDr. Edita Sabolíková

 

Edita Sabolíková | 19.10.2007

viac

Stretnutie troch cirkví

Evanjelický chrám v Rejdovej sa 30. septembra 2007 stal dejiskom ekumenického stretnutia domácich veriacich s hosťami z rímskokatolíckeho zboru z Červenej Skaly a gréckokatolíckeho zboru z Telgártu

 

Viera Macová Barošková | 12.10.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart