< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Stretnutie Ekumenických rád v Prahe

V Prahe 19. – 20. 10. 2009 sa konalo stretnutie Ekumenických rád V4 a Rakúska. Za ECR v SR sa zúčastnili generálny biskup ECAV a predseda ERC v SR M. Klátik, biskup RKC a podpredseda ERC v SR L. Fazekas a generálny tajomník ERC L. Krpala.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 22.10.2009

viac

Rokovanie s predstaviteľmi Ústredia EPS

Na GBÚ sa 10. 9. 2009 uskutočnilo rokovanie predstaviteľov Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a Ozbrojených zboroch SR (Ústredie EPS) s generálnym biskupom ECAV na Slovensku a predsedom ERC v SR M. Klátikom o ďalšom smerovaní EPS.

 

Ján Ondrejčin | 2.10.2009

viac

Na GBÚ k Roku kresťanskej kultúry 2010

V nadväznosti na stretnutie generálneho biskupa ECAV na Slovensku M. Klátika a ordinára Vojenského rímskokatolíckeho ordinariátu F. Rábeka s ministrom kultúry M. Maďaričom 21. 8. 2009 sa ďalšie rokovanie k RKK uskutočnilo na GBÚ v Bratislave 24. 9. 2009.

 

Edita Škodová | 29.9.2009

viac

Zasadnutie Rady Ústredia EPS v OS a OZ SR

9. septembra 2009 na GBÚ v Bratislave zasadala Rada Ústredia EPS v OS a OZ SR. Zasadnutie viedol generálny duchovný EPS plk. J. Balocký a za ERC SR sa na ňom zúčastnili M. Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR, a generálny tajomník ERC L. Krpala.

 

Ladislav Krpala | 25.9.2009

viac

ERC v SR hosťom Európskej komisie

Na základe pozvania Stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa v dňoch 15. – 17. 9. 2009 uskutočnila cesta predstaviteľov Ekumenickej rady cirkví v SR do sídla európskych inštitúcií v Bruseli.

 

Ladislav Krpala | 22.9.2009

viac

Stretnutie pri Pamätníku slovenského cyrilometodejského kríža ekumenickej jednoty

12. júla 2009 sa uskutočnilo stretnutie Slovákov pri Pamätníku slovenského cyrilometodejského kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych skalách, ktoré každoročne organizuje miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne v spolupráci s mesto Dolný Kubín, Maticou slovenskou a Žilinským samosprávnym krajom.

 

Ladislav Krpala  | 19.7.2009

viac

Zo zasadnutia Riadiaceho výboru ERC v SR

V priestoroch GBÚ sa 28. mája 2009 konalo zasadnutie Riadiaceho výboru ERC v SR, ktorý sa prvý raz zišlo pod vedením nového predsedníctva ERC v SR v zložení: predseda ERC v SR Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV, a podpredseda ERC v SR Mgr. László Fazekas, biskup RKC.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 5.6.2009

viac

Európske cirkvi vyzývajú Európsku úniu k ochrane nedele

Brusel, 16. marca 2009 – CEC Plenárne zasadnutie Komisie „Cirkev a spoločnosť“ Konferencie európskych cirkví prijalo 14. marca jednohlasne vyhlásenie o ochrane nedele.

 

Eva Guldanová | 2.4.2009

viac

Ekumenická pastoračná služba

Vedenie ECAV na Slovensku sa v zmysle čl. 4 Dohody č. 270/2005 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby obracia na záujemcov spomedzi duchovných o výkon pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 31.3.2009

viac

Druhé výročie Ústredia EPS

Na službách Božích 10. marca 2009 vo Svätom Jure oslávilo dva roky svojej existencie Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR. V evanjelickom kostole sa zišli predstavitelia jednotlivých stupňov štátnej správy, Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov, ako aj predstavitelia cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v SR.

 

Ján Ondrejčin | 11.3.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart