< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Stretnutie pri Pamätníku slovenského cyrilometodejského kríža ekumenickej jednoty

12. júla 2009 sa uskutočnilo stretnutie Slovákov pri Pamätníku slovenského cyrilometodejského kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych skalách, ktoré každoročne organizuje miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne v spolupráci s mesto Dolný Kubín, Maticou slovenskou a Žilinským samosprávnym krajom.

 

Ladislav Krpala  | 19.7.2009

viac

Zo zasadnutia Riadiaceho výboru ERC v SR

V priestoroch GBÚ sa 28. mája 2009 konalo zasadnutie Riadiaceho výboru ERC v SR, ktorý sa prvý raz zišlo pod vedením nového predsedníctva ERC v SR v zložení: predseda ERC v SR Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV, a podpredseda ERC v SR Mgr. László Fazekas, biskup RKC.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 5.6.2009

viac

Európske cirkvi vyzývajú Európsku úniu k ochrane nedele

Brusel, 16. marca 2009 – CEC Plenárne zasadnutie Komisie „Cirkev a spoločnosť“ Konferencie európskych cirkví prijalo 14. marca jednohlasne vyhlásenie o ochrane nedele.

 

Eva Guldanová | 2.4.2009

viac

Ekumenická pastoračná služba

Vedenie ECAV na Slovensku sa v zmysle čl. 4 Dohody č. 270/2005 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby obracia na záujemcov spomedzi duchovných o výkon pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 31.3.2009

viac

Druhé výročie Ústredia EPS

Na službách Božích 10. marca 2009 vo Svätom Jure oslávilo dva roky svojej existencie Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR. V evanjelickom kostole sa zišli predstavitelia jednotlivých stupňov štátnej správy, Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov, ako aj predstavitelia cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v SR.

 

Ján Ondrejčin | 11.3.2009

viac

Ekumenické stretnutie katolíkov a evanjelikov v Pezinku

V piatok 23. januára 2009 sa pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a 40. výročia prvého ekumenického stretnutia katolíkov a evanjelikov v Pezinku konala v kapucínskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku ekumenická bohoslužba.

 

Peter Sandtner | 26.1.2009

viac

Ekumenická bohoslužba v reformovanom kostole .

Pri príležitosti otvorenia tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR na Nám. SNP v Bratislave konala 18. januára 2009 ekumenická bohoslužba. Priamy prenos z nej vysielala Slovenská televízia.

 

Edita Škodová | 19.1.2009

viac

Generálny biskup navštívil vojakov

Na pozvanie dekana Úradu Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR Viktora Saba, vojenského duchovného, sa 22. októbra generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik zúčastnil na službách Božích na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika.

 

-mk- | 26.11.2008

viac

Čas s Pánom Bohom na Lešti

V mesiaci júl je v študijnom roku Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši zaradený blokový výcvik vo vojenskom výcvikovom priestore na Lešti. Spolu so študentmi a dôstojníkmi sa na ňom zúčastňuje aj Ekumenická pastoračná služba.

 

Viktor Sabo | 2.9.2008

viac

Radosť z Hospodina je našou silou...

V dňoch 6. – 13. júla 2008 sa konal v BARMO ubytovni na Kaleníku neďaleko Liptovského Hrádku Detský biblický tábor Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v OS a OZ SR. Spolu sa ho zúčastnilo 38 detí. Vedúcimi tábora boli farári - duchovní pôsobiaci v EPS.

 

Viktor Sabo, štábny kaplán NAO  | 1.9.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart