< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Petržalskí katolíci u evanjelikov

Na podujatí k Svetovému dňu modlitieb, ktorý sa tradične koná v prvý marcový piatok v cirkevných zboroch a farnostiach po celom svete, sa stretli pri spoločných modlitbách petržalskí evanjelici aj katolíci.

 

Edita Škodová | 10.3.2010

viac

Svetový deń modlitieb v Pezinku

V utorok 9. marca 2010 sa v evanjelickom kostole v Pezinku konala ekumenická pobožnosť pri príležitosti Ekumenického svetového dňa modlitieb s témou krajiny Kamerun.

 

Peter Sandtner | 10.3.2010

viac

God s Care na pomoc utečencom

Ekumenická rada cirkví v SR už od r. 2005 koordinuje projekt God s Care na pomoc utečencom na území SR.

 

Marián Paľaga, koordinátor ERC v SR pre prácu s utečencami | 6.2.2010

viac

Pezinok - ekumenická bohoslužba

V piatok 22. 1. 2010 sa v rímskokatolíckom tzv. Dolnom kostole - Kostole Božského Spasiteľa v Pezinku konala spoločná ekumenická bohoslužba katolíkov a evanjelikov pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Peter Sandtner | 26.1.2010

viac

„Vy ste toho svedkami“ – aj v Žiline

Z Evanjelického kostola v Žiline 24. januára 2010 Slovenská televízia v priamom prenose odvysielala ekumenické služby Božie, ktoré už tradične pripravila Ekumenická rada cirkví v SR (ERC v SR) na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok sa konali pod mottom „Vy ste toho svedkami“ (L 24, 48).

 

Edita Škodová | 26.1.2010

viac

Ekumenické dni v Trnave

Službami Božími v Ev. a. v. kostole v Trnave sa v pondelok 18. januára začínajú tradičné trnavské Ekumenické dni v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. (TASR)

 

-eš- | 18.1.2010

viac

Ekumenizmus v Haliči

Viaceré kultúrne pamiatky na Slovensku chátrajú a niet peňazí na ich záchranu. Haličská synagóga mala šťastnejší osud. Zachrániť sa ju podarilo vďaka ekumenizmu. V pôvodne židovskom chráme sa dnes modlia evanjelici na laviciach od katolíkov.

 

-eš- | 7.1.2010

viac

Stretnutie Ekumenických rád v Prahe

V Prahe 19. – 20. 10. 2009 sa konalo stretnutie Ekumenických rád V4 a Rakúska. Za ECR v SR sa zúčastnili generálny biskup ECAV a predseda ERC v SR M. Klátik, biskup RKC a podpredseda ERC v SR L. Fazekas a generálny tajomník ERC L. Krpala.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 22.10.2009

viac

Rokovanie s predstaviteľmi Ústredia EPS

Na GBÚ sa 10. 9. 2009 uskutočnilo rokovanie predstaviteľov Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a Ozbrojených zboroch SR (Ústredie EPS) s generálnym biskupom ECAV na Slovensku a predsedom ERC v SR M. Klátikom o ďalšom smerovaní EPS.

 

Ján Ondrejčin | 2.10.2009

viac

Na GBÚ k Roku kresťanskej kultúry 2010

V nadväznosti na stretnutie generálneho biskupa ECAV na Slovensku M. Klátika a ordinára Vojenského rímskokatolíckeho ordinariátu F. Rábeka s ministrom kultúry M. Maďaričom 21. 8. 2009 sa ďalšie rokovanie k RKK uskutočnilo na GBÚ v Bratislave 24. 9. 2009.

 

Edita Škodová | 29.9.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart