< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

V Smoleniciach sa hovorilo o globalizácii

Medzinárodná vedecká konferencia Vplyv globalizácie na vzdelávanie, vedu, médiá a spoločnosť sa uskutočnila v dňoch 15. – 17. októbra 2007 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach. ECAV na Slovensku na nej zastupoval prof. ThDr. Juraj Bándy a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu na GBÚ PhDr. Edita Sabolíková

 

Edita Sabolíková | 19.10.2007

viac

Stretnutie troch cirkví

Evanjelický chrám v Rejdovej sa 30. septembra 2007 stal dejiskom ekumenického stretnutia domácich veriacich s hosťami z rímskokatolíckeho zboru z Červenej Skaly a gréckokatolíckeho zboru z Telgártu

 

Viera Macová Barošková | 12.10.2007

viac

3. európske ekumenické zhromaždenie v Sibiu

3. európske ekumenické zhromaždenie (EEA 3) sa konalo 4. – 9. september 2007 v Sibiu v Rumunsku. Za ECAV sa na ňom zúčastnili generálny biskup ECAV Miloš Klátik, riaditeľ GBÚ ECAV v Bratislave Dušan Vagaský a seniorálny kaplán Novohradského seniorátu Matej Alcnauer.

 

Matej Alcnauer | 14.9.2007

viac

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom vo svojich príspevkoch výhradne venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

–br– | 26.6.2007

viac

Ekumenická konferencia v Nemecku

Biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda bol od 7. mája 2007 do 16. mája 2007 prítomný na duchovnej konferencii v nemeckom meste Josefstahl. Bola to ekumenická konferencia a konala sa pod názvom Evanjelium a vieru v Pána Boha odovzdať ďalším generáciám na základe biblického verša „Nezatajíme ich pred synmi, rozpovieme ich budúcemu pokoleniu, Hospodinove slávne skutky, Jeho silu, aj divy, ktoré urobil“ (Ž 78,4). V prekrásnom prostredí bavorských Álp sa stretlo 45 účastníkov, z toho 5 vedúcich, asi z 15 štátov a 25 cirkví. Zo Slovenska bola okrem našej cirkvi na konferencii zastúpená aj Reformovaná kresťanská cirkev.

 

- AB - | 22.5.2007

viac

Valné zhromaždenie ERC v SR

Valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR sa uskutočnilo 28. marca 2007 v Nitre. Zišlo sa na ňom 39 delegátov a hostí z členských cirkví ERC v SR. Valné zhromaždenie sa koná raz za dva roky a rozhoduje o ďalšom smerovaní práce tohto združenia cirkví, ktoré má 8 riadnych členských cirkví a tri členské cirkvi so štatútom pozorovateľa.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 30.3.2007

viac

Stanovisko Valného zhromaždenia Ekumenickej rady cirkví v SR

Valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví na Slovensku na svojom zasadnutí v Nitre 28. marca 2007 vyslovuje svoje blahoželanie k 50. výročiu vzniku Európskej únie, do ktorej od 1. mája 2004 patrí i Slovenská republika. Na základe tzv. Rímskych zmlúv v marci roku 1957 vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo zakladajúcich štátov – Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko, ktoré sa za polstoročie rozvinulo v Európsku úniu...

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 29.3.2007

viac

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby začalo svoju činnosť

Slávnostnými službami Božími vo Veľkom kostole na Panenskej 28 v Bratislava 10. marca 2007 sa oficiálne začala činnosť Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a v ozbrojených zboroch SR. Dohoda medzi Slovenskou republikou a zástupcami jedenástich registrovaných cirkví a náboženských spoločností o výkone pastoračnej služby v OS a OZ SR bola podpísaná 28. apríla 2005, ale až teraz sa začala oficiálne realizovať. Duchovnú službu riadi Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR na čele s generálnym duchovným Tomášom Semkom.

 

Edita Sabolíková | 13.3.2007

viac

Svetový deň modlitieb

V prvý marcový piatok sa aj v tomto roku konal ekumenický Svetový deň modlitieb (SDM). Ide o celosvetové hnutie kresťanských žien, ktoré začali organizovať členky Presbyteriánskej cirkvi v USA koncom 19. storočia. Postupne sa k nim pridávali ženy z ďalších kresťanských cirkví na celom svete. Dnes sú do hnutia zapojené ženy rôznych rás, národností, kultúr a tradícií vo vyše 180 krajinách sveta.

 

Edita Sabolíková | 3.3.2007

viac

Ekumenický preklad biblie na Slovensku zavŕšený

BRATISLAVA - Mimoriadnou bola v utorok, dňa 30. januára 2007 predpoludním chvíľa, keď na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (EBF UK) v Bratislave na Bartókovej ulici, na podujatí, zorganizovanom Slovenskou biblickou spoločnosťou(SBS), odovzdali členovia prekladateľskej skupiny text ekumenického prekladu Biblie, Starej zmluvy, predstaviteľom Slovenskej biblickej spoločnosti a tiež jednotlivých cirkví na schválenie cirkevnými autoritami pre...

 

Eva Bombová | 31.1.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart