< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Na pamiatku nespravodlivo väznených žien

Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska sa už piaty raz stretli pri pamätnej tabuli nespravodlivo väznených žien v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce-Nový Dvor, kde pôvodne bola ženská väznica.

 

Peter Sandtner | 14.7.2010

viac

Generálny biskup na návšteve v Akadémii Policajného zboru

Akadémiu Policajného zboru v Bratislave 21. 5. 2010 navštívil prvý raz v jej histórii najvyšší predstaviteľ ECAV na Slovensku, dôstojný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD., predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Miroslav Táborský, policajný duchovný | 26.5.2010

viac

Pripomienka 65. výročia ukončenia vojny a vyznamenanie generálneho biskupa

65. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, 91. výročie úmrtia a 130. výročie narodenia generála M. R. Štefánika si Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR a ECAV na Slovensku pripomenuli 10. mája 2010 na spomienkových službách Božích v Malom ev. kostole na Panenskej ul.

 

Ján Ondrejčin | 12.5.2010

viac

EPS spomínala na prof. J. M. Seberíniho

Tesne po Veľkej noci, 7. apríla 2010, si duchovní EPS na svojom odbornom zhromaždení uctili pamiatku prvého protestantského vojenského superintendenta prof. Dr. Jána Michala Seberíniho, ktorý mal tohto roku svoje významné životné jubileá.

 

Ján Ondrejčin | 14.4.2010

viac

Svetový deň modlitieb v Senci

Svetový deň modlitieb sa v seneckom zbore konal prvýkrát v piatok 5. 3. 2010 a prvýkrát sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi.

 

Tibor Jančík, ev. farár  | 16.3.2010

viac

Petržalskí katolíci u evanjelikov

Na podujatí k Svetovému dňu modlitieb, ktorý sa tradične koná v prvý marcový piatok v cirkevných zboroch a farnostiach po celom svete, sa stretli pri spoločných modlitbách petržalskí evanjelici aj katolíci.

 

Edita Škodová | 10.3.2010

viac

Svetový deń modlitieb v Pezinku

V utorok 9. marca 2010 sa v evanjelickom kostole v Pezinku konala ekumenická pobožnosť pri príležitosti Ekumenického svetového dňa modlitieb s témou krajiny Kamerun.

 

Peter Sandtner | 10.3.2010

viac

God s Care na pomoc utečencom

Ekumenická rada cirkví v SR už od r. 2005 koordinuje projekt God s Care na pomoc utečencom na území SR.

 

Marián Paľaga, koordinátor ERC v SR pre prácu s utečencami | 6.2.2010

viac

Pezinok - ekumenická bohoslužba

V piatok 22. 1. 2010 sa v rímskokatolíckom tzv. Dolnom kostole - Kostole Božského Spasiteľa v Pezinku konala spoločná ekumenická bohoslužba katolíkov a evanjelikov pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Peter Sandtner | 26.1.2010

viac

„Vy ste toho svedkami“ – aj v Žiline

Z Evanjelického kostola v Žiline 24. januára 2010 Slovenská televízia v priamom prenose odvysielala ekumenické služby Božie, ktoré už tradične pripravila Ekumenická rada cirkví v SR (ERC v SR) na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok sa konali pod mottom „Vy ste toho svedkami“ (L 24, 48).

 

Edita Škodová | 26.1.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart