< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Ekumenické rady cirkví SR a MR sa stretli v Budapešti

Ekumenická rada cirkví SR (ERCSR) a Ekumenická rada cirkví Maďarska (MEÖT) chcú pokračovať vo vzájomnej spolupráci, chcú ju prehlbovať, pričom ju zvažujú rozšíriť aj o spoluprácu s ekumenickými radami ďalších dvoch krajín Vyšehradskej štvorky. Zaznelo to v Budapešti na schôdzke rád SR a MR 27. 10.

 

TASR, 27. októbra 2010  | 29.10.2010

viac

Generálny biskup ECAV pokračuje v misii medzi vojakmi

Generálny biskup Miloš Klátik navštívil 18. októbra 2010 v sprievode generálneho duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR – plk. Ing. Mgr. Jaroslava Balockého 21. zmiešaný mechanizovaný prápor v Trebišove.

 

Ján Ondrejčin | 22.10.2010

viac

Zo zasadnutia Riadiaceho výboru ERC

11. októbra 2010 sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 14.10.2010

viac

Ekumenická pobožnosť na Úrade vlády SR

Dňa 22. septembra 2010 sa na Úrade vlády Slovenskej republiky, v niekdajšom letnom arcibiskupskom paláci, konala prvá ekumenická pobožnosť za prítomnosti predstaviteľov a zamestnancov Úradu vlády a zástupcov niektorých cirkví.

 

Peter Sandtner, KPVS | 28.9.2010

viac

Letný biblický tábor Ústredia EPS

47 detí zo Slovenska a 10 zo Srbska sa v dňoch 9. – 18. 8. 2010 stretlo na biblickom tábore, ktorý pre deti príslušníkov ozbrojených zložiek SR zorganizovalo Ústredie EPS v OS SR a OZ SR.

 

Jaroslav Balocký, gen. duchovný EPS | 25.8.2010

viac

Na pamiatku nespravodlivo väznených žien

Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska sa už piaty raz stretli pri pamätnej tabuli nespravodlivo väznených žien v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce-Nový Dvor, kde pôvodne bola ženská väznica.

 

Peter Sandtner | 14.7.2010

viac

Generálny biskup na návšteve v Akadémii Policajného zboru

Akadémiu Policajného zboru v Bratislave 21. 5. 2010 navštívil prvý raz v jej histórii najvyšší predstaviteľ ECAV na Slovensku, dôstojný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD., predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Miroslav Táborský, policajný duchovný | 26.5.2010

viac

Pripomienka 65. výročia ukončenia vojny a vyznamenanie generálneho biskupa

65. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, 91. výročie úmrtia a 130. výročie narodenia generála M. R. Štefánika si Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR a ECAV na Slovensku pripomenuli 10. mája 2010 na spomienkových službách Božích v Malom ev. kostole na Panenskej ul.

 

Ján Ondrejčin | 12.5.2010

viac

EPS spomínala na prof. J. M. Seberíniho

Tesne po Veľkej noci, 7. apríla 2010, si duchovní EPS na svojom odbornom zhromaždení uctili pamiatku prvého protestantského vojenského superintendenta prof. Dr. Jána Michala Seberíniho, ktorý mal tohto roku svoje významné životné jubileá.

 

Ján Ondrejčin | 14.4.2010

viac

Svetový deň modlitieb v Senci

Svetový deň modlitieb sa v seneckom zbore konal prvýkrát v piatok 5. 3. 2010 a prvýkrát sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi.

 

Tibor Jančík, ev. farár  | 16.3.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart