< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Európsky parlament odsúdil násilie páchané na kresťanoch

Poslanci Európskeho parlamentu 20. 1. 2011 schválili uznesenie, ktorým odsúdili nedávne útoky na kresťanské komunity v jednotlivých krajinách a vyjadrili solidaritu s rodinami obetí.

 

-eš- | 21.1.2011

viac

Týždeň modlitieb za jednotu v Pezinku

Vo štvrtok 20. 1. 2011 sa v Pezinku konala spoločná ekumenická pobožnosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Pezinku a Rímskokatolíckej farnosti v Pezinku pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

 

 | 21.1.2011

viac

Ekumenická slávnosť v Budapešti

V nedeľu 16. januára 2011 sa predsedníctvo Ekumenickej rady cirkví v SR – biskup ECAV na Slovensku M. Klátik a biskup RKC v SR L. Fazekas – zúčastnilo na pozvanie rady Ekumenickej cirkví v Maďarsku na slávnosti spojenej so službami Božími v kostole reformovanej cirkvi v Budapešti.

 

Edita Škodová | 19.1.2011

viac

Prijatie Mons. Františka Rábeka na GBÚ

Vojenský ordinár Mons. František Rábek navštívil 14. januára 2011 GBÚ v Bratislave, aby sa stretol s generálnym biskupom ECAV na Slovensku a predsedom ERC v SR Milošom Klátikom. Na zasadnutí sa zúčastnil aj generálny duchovný Ústredia EPS v OS a OZ SR Miroslav Táborský a riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

 

Edita Škodová | 18.1.2011

viac

Prijatie nového generálneho duchovného EPS

Nového generálneho duchovného Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR (Ústredie EPS OS a OZ SR) Miroslava Táborského prijal brat generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR Miloš Klátik na GBÚ 14. 1. 2011.

 

Edita Škodová | 18.1.2011

viac

Ekuména vo svete 51 - 2010

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 22. decembra 2010 o 19:20

 

Daniela Horínková | 18.1.2011

viac

Z 1. zasadnutia RV ERC v SR v roku 2011

Prvé zasadnutie Riadiaceho výboru ERC v SR (RV ERC) v tomto roku sa uskutočnilo 10. januára 2011 v jeho sídle na Palisádach 46 v Bratislave.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 14.1.2011

viac

Novoročný ekumenický koncert v Z. Podhradí

Nový rok privítali evanjelickí a katolícki kresťania z Bošáce a Zem. Podhradia ekumenickým koncertom v prvú novoročnú nedeľu, ktorý sa konal v zemiansko-podhradskom ev. a. v. chráme Božom.

 

Katarína Hrivnáková | 11.1.2011

viac

Ekuména vo svete 50 - 2010

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 15. decembra 2010 o 19:20

 

Daniela Horínková | 9.1.2011

viac

Generálny duchovný Jaroslav Balocký sa lúčil

Pri skončení štátnej služby sa generálny duchovný plk. J. Balocký lúčil za prítomnosti generálneho biskupa ECAV na Slovensku M. Klátika, predsedu ERC v SR, a biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku L. Fazekasa, podpredsedu ERC.

 

Ján Ondrejčin, Edita Škodová | 14.12.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart