< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

10. valné zhromaždenie ERC v SR

28. marca 2011 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku konalo 10. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR. Jeho hlavná téma znela Ochrana Božieho stvorenstva (Funkcia ERC a jej príspevok do budúcnosti).

 

Daniela Horínková | 31.3.2011

viac

5. výročie EPS a uvedenie generálneho duchovného M. Táborského

Oslava 5. výročia ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v rezortoch obrany, vnútra a spravodlivosti SR republiky sa konala 23. marca 2011 pod heslom „Bež a bojuj“. V jej rámci bol do hodnosti generálneho duchovného OS a OZ SR uvedený mjr. Mgr. Miroslav Táborský.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS OS a OZ SR  | 28.3.2011

viac

Nominácie na ocenenie Vojenský čin roka

V rámci 14. ročníka ankety Vojenský čin roka dostalo Ministerstvo obrany SR 23 námetov od občanov na ocenenie vojakov. V kategórii Pomoc verejnosti je nominovaný aj pplk. Milan Gajdoš, riaditeľ správy Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR.

 

Edita Škodová | 21.3.2011

viac

ISAF: aj humanitárny rozmer

Vďaka jeho nápadu a ústretovosti jeho spolupracovníkov odišla za minulé tri roky do Afganistanu humanitárna pomoc v hodnote 250-tisíc eur. Nie, nechce aby sme hovorili o ňom. My však nesúhlasíme. Komu česť, tomu česť: podplukovník Milan Gajdoš, riaditeľ správy Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR.

 

Pavol Vitko, Obrana 11/2010 | 21.3.2011

viac

EKUMÉNA VO SVETE 11 - 2011

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 16. marca 2011

 

Miroslava Franková | 17.3.2011

viac

Ekuména vo svete 10 - 2011

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 9. marca 2011 o 19.20 hod.

 

Miroslava Franková | 15.3.2011

viac

EKUMÉNA VO SVETE 9 - 2011

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 2. marca 2011 o 19.20 hod.

 

Miroslava Franková | 12.3.2011

viac

EKUMÉNA VO SVETE 8 - 2011

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 23. februára 2011 o 19.20 hod.

 

Miroslava Franková | 11.3.2011

viac

Svetový deň modlitieb žien v Topoľčanoch

V rámci tohtoročného Svetového dňa modlitieb žien, ktorý pod biblickým mottom „Koľko máte chlebov?“ z Evanjelia podľa Marka 6, 30 – 44 pripravili ženy z Čile, sa modlitebné spoločenstvo zišlo aj v Ev. chráme Božom v Topoľčanoch.

 

Eva Kahanová-Bašková  | 7.3.2011

viac

Predstavitelia cirkvi a EPS na ministerstve obrany

Návštevou Ministerstva obrany Slovenskej republiky 22. 2. 2011 zavŕšil generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik sériu návštev v silových rezortoch. Miloš Klátik spolu s riaditeľom GBÚ Dušanom Vagaským predstavil ministrovi obrany SR Ľubomírovi Galkovi generálneho duchovného Ústredia EPS v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch v SR mjr. Miroslava Táborského a pozval ho na jeho slávnostné uvedenie do hodnosti, ktoré sa uskutoční 23. marca 2011 v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

 

Miroslav Táborský, generálny duchovný | 25.2.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart