< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Ekumenická bohoslužba v reformovanom kostole .

Pri príležitosti otvorenia tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR na Nám. SNP v Bratislave konala 18. januára 2009 ekumenická bohoslužba. Priamy prenos z nej vysielala Slovenská televízia.

 

Edita Škodová | 19.1.2009

viac

Generálny biskup navštívil vojakov

Na pozvanie dekana Úradu Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR Viktora Saba, vojenského duchovného, sa 22. októbra generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik zúčastnil na službách Božích na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika.

 

-mk- | 26.11.2008

viac

Čas s Pánom Bohom na Lešti

V mesiaci júl je v študijnom roku Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši zaradený blokový výcvik vo vojenskom výcvikovom priestore na Lešti. Spolu so študentmi a dôstojníkmi sa na ňom zúčastňuje aj Ekumenická pastoračná služba.

 

Viktor Sabo | 2.9.2008

viac

Radosť z Hospodina je našou silou...

V dňoch 6. – 13. júla 2008 sa konal v BARMO ubytovni na Kaleníku neďaleko Liptovského Hrádku Detský biblický tábor Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v OS a OZ SR. Spolu sa ho zúčastnilo 38 detí. Vedúcimi tábora boli farári - duchovní pôsobiaci v EPS.

 

Viktor Sabo, štábny kaplán NAO  | 1.9.2008

viac

Ekumenická pastoračná služba na vyradení kadetov

Dňa 11. júla sa v areáli Národnej akadémie obrany (NAO) maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo slávnostné vyradenie kadetov, kde za Ekumenickú pastoračnú službu (EPS) boli pozvaní pplk. Mgr. Ing. Jaroslav Balocký, generálny duchovný ÚstrEPS v OS a OZ SR, a štábny kaplán na NAO por. Mgr. Viktor Sabo.

 

Viktor Sabo | 7.8.2008

viac

Veľkopiatočný pašiový ekumenický sprievod

Pašiový ekumenický sprievod mestom Spišská Nová Ves pripravili pre všetkých kresťanských veriacich evanjelici, rímskokatolíci a gréckokatolíci v Spišskej Novej Vsi na Veľký piatok 21. marca.

 

Peter Klein, kaplán v Spišskej Novej Vsi | 14.4.2008

viac

Svetový ekumenický deň modlitieb v Pezinku

Vo štvrtok 6. marca 2008 sa v Evanjelickom kostole a. v. v Pezinku zišli evanjelickí a rímskokatolícki veriaci, aby sa zapojili do Svetového ekumenického dňa modlitieb. Tohtoročný program pripravili ženy z Guyany a jeho témou bolo „Božia múdrosť dáva nové porozumenie.“

 

Peter Sandtner | 13.3.2008

viac

Ekumenická bohoslužba v Pezinku

V piatok 25. januára 2008 sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov konali v Evanjelickom kostole a. v. v Pezinku ekumenické služby Božie.

 

Peter Sandtner | 1.2.2008

viac

Prvý ekumenický preklad Biblie na Slovensku

Prvú Bibliu v slovenskom ekumenickom preklade slávnostne predstavili 10. decembra 2007 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Vyše 17 rokov na preklade pracovali renomovaní odborníci z registrovaných kresťanských cirkví v Slovenskej republike.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 21.12.2007

viac

Ekumenický preklad Biblie

Na Slovensku v týchto dňoch vychádza prvý kompletný slovenský ekumenický preklad Biblie. Pracovali na ňom renomovaní odborníci z kresťanských cirkví registrovaných v Slovenskej republike. Oficiálne bude slávnostne predstavený 10. decembra 2007 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

 

Terézia Pilková | 21.11.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart