< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Ekuména vo svete 50 - 2010

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 15. decembra 2010 o 19:20

 

Daniela Horínková | 9.1.2011

viac

Generálny duchovný Jaroslav Balocký sa lúčil

Pri skončení štátnej služby sa generálny duchovný plk. J. Balocký lúčil za prítomnosti generálneho biskupa ECAV na Slovensku M. Klátika, predsedu ERC v SR, a biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku L. Fazekasa, podpredsedu ERC.

 

Ján Ondrejčin, Edita Škodová | 14.12.2010

viac

Ekumenické rady cirkví SR a MR sa stretli v Budapešti

Ekumenická rada cirkví SR (ERCSR) a Ekumenická rada cirkví Maďarska (MEÖT) chcú pokračovať vo vzájomnej spolupráci, chcú ju prehlbovať, pričom ju zvažujú rozšíriť aj o spoluprácu s ekumenickými radami ďalších dvoch krajín Vyšehradskej štvorky. Zaznelo to v Budapešti na schôdzke rád SR a MR 27. 10.

 

TASR, 27. októbra 2010  | 29.10.2010

viac

Generálny biskup ECAV pokračuje v misii medzi vojakmi

Generálny biskup Miloš Klátik navštívil 18. októbra 2010 v sprievode generálneho duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR – plk. Ing. Mgr. Jaroslava Balockého 21. zmiešaný mechanizovaný prápor v Trebišove.

 

Ján Ondrejčin | 22.10.2010

viac

Zo zasadnutia Riadiaceho výboru ERC

11. októbra 2010 sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 14.10.2010

viac

Ekumenická pobožnosť na Úrade vlády SR

Dňa 22. septembra 2010 sa na Úrade vlády Slovenskej republiky, v niekdajšom letnom arcibiskupskom paláci, konala prvá ekumenická pobožnosť za prítomnosti predstaviteľov a zamestnancov Úradu vlády a zástupcov niektorých cirkví.

 

Peter Sandtner, KPVS | 28.9.2010

viac

Letný biblický tábor Ústredia EPS

47 detí zo Slovenska a 10 zo Srbska sa v dňoch 9. – 18. 8. 2010 stretlo na biblickom tábore, ktorý pre deti príslušníkov ozbrojených zložiek SR zorganizovalo Ústredie EPS v OS SR a OZ SR.

 

Jaroslav Balocký, gen. duchovný EPS | 25.8.2010

viac

Na pamiatku nespravodlivo väznených žien

Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska sa už piaty raz stretli pri pamätnej tabuli nespravodlivo väznených žien v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce-Nový Dvor, kde pôvodne bola ženská väznica.

 

Peter Sandtner | 14.7.2010

viac

Generálny biskup na návšteve v Akadémii Policajného zboru

Akadémiu Policajného zboru v Bratislave 21. 5. 2010 navštívil prvý raz v jej histórii najvyšší predstaviteľ ECAV na Slovensku, dôstojný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD., predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Miroslav Táborský, policajný duchovný | 26.5.2010

viac

Pripomienka 65. výročia ukončenia vojny a vyznamenanie generálneho biskupa

65. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, 91. výročie úmrtia a 130. výročie narodenia generála M. R. Štefánika si Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR a ECAV na Slovensku pripomenuli 10. mája 2010 na spomienkových službách Božích v Malom ev. kostole na Panenskej ul.

 

Ján Ondrejčin | 12.5.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart