< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

EKUMÉNA VO SVETE 17-2011

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 27. apríla 2011 o 19.20 hod.

 

Miroslava Franková | 4.5.2011

viac

EKUMÉNA VO SVETE 16-2011

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 20. apríla 2011 o 19.20 hod.

 

Miroslava Franková | 29.4.2011

viac

EKUMÉNA VO SVETE 15 -2011

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 13. apríla 2011

 

Miroslava Franková | 28.4.2011

viac

Pašiový sprievod Košičanov inšpiroval

„Ukrižovaný zjednocuje" - to je motto tohtoročného ekumenického pašiového sprievodu v Košiciach. Vyjadruje pravdu, ktorú spoznali už mnohé generácie kresťanov.

 

Eva Bombová | 23.4.2011

viac

Bež a bojuj! – slávnostná akadémia

Po uvedení mjr. M. Táborského do hodnosti generálneho duchovného OS a OZ SR 23. marca 2011 sa vo Veľkom ev. kostole konala slávnostná akadémia - koncert, ktorý bol súčasťou osláv 5. výročia ekumenickej pastoračnej služby v rezortoch obrany, vnútra a spravodlivosti. Organizátorom bolo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR.

 

Edita Škodová | 1.4.2011

viac

10. valné zhromaždenie ERC v SR

28. marca 2011 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku konalo 10. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR. Jeho hlavná téma znela Ochrana Božieho stvorenstva (Funkcia ERC a jej príspevok do budúcnosti).

 

Daniela Horínková | 31.3.2011

viac

5. výročie EPS a uvedenie generálneho duchovného M. Táborského

Oslava 5. výročia ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v rezortoch obrany, vnútra a spravodlivosti SR republiky sa konala 23. marca 2011 pod heslom „Bež a bojuj“. V jej rámci bol do hodnosti generálneho duchovného OS a OZ SR uvedený mjr. Mgr. Miroslav Táborský.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS OS a OZ SR  | 28.3.2011

viac

Nominácie na ocenenie Vojenský čin roka

V rámci 14. ročníka ankety Vojenský čin roka dostalo Ministerstvo obrany SR 23 námetov od občanov na ocenenie vojakov. V kategórii Pomoc verejnosti je nominovaný aj pplk. Milan Gajdoš, riaditeľ správy Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR.

 

Edita Škodová | 21.3.2011

viac

ISAF: aj humanitárny rozmer

Vďaka jeho nápadu a ústretovosti jeho spolupracovníkov odišla za minulé tri roky do Afganistanu humanitárna pomoc v hodnote 250-tisíc eur. Nie, nechce aby sme hovorili o ňom. My však nesúhlasíme. Komu česť, tomu česť: podplukovník Milan Gajdoš, riaditeľ správy Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR.

 

Pavol Vitko, Obrana 11/2010 | 21.3.2011

viac

EKUMÉNA VO SVETE 11 - 2011

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 16. marca 2011

 

Miroslava Franková | 17.3.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart