< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku rokovali v Badíne

Stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v SR sa uskutočnilo 13. februára 2018 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.2.2018

viac

Ekuména spája nielen cirkvi, ale i národy

Na pozvanie Rádu sestier Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikach sa v dňoch 18. − 19. 1. 2018 uskutočnila návšteva vedenia Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci v tejto celosvetovo známej kongregácii.

 

Ľubomír Marcina, správca SED v Košeci | 6.2.2018

viac

Ordinariát a Ústredie EPS sa modlili za jednotu kresťanov

Aj tohto roku sa 24. januára 2018 zišli pracovníci Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby a Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, aby sa podľa vrúcnej túžby svojho Pána modlili za jednotu kresťanov.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 29.1.2018

viac

Ekumenická bohoslužba 2018 sa konala v Bratislave

V nedeľu 14. 1. 2018 sa v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov konala ekumenická bohoslužba, na ktorej sa stretli zástupcovia rôznych kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.1.2018

viac

Modlitebné stretnutia v Banskej Štiavnici

Pod biblickým vyznaním „Tvoja pravica, Hospodine, silou preslávená“ (2. kniha Mojžišova 15, 6) sa niesol Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2018 od 18. do 25. januára 2018 aj v Banskej Štiavnici.

 

Milan Bartko, zborový kaplán CZ Banská Štiavnica | 25.1.2018

viac

Ekumenické služby Božie 2018

Na úvod Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR na Námestí SNP 4 v Bratislave budú v nedeľu 14. januára 2018 o 10.00 hod. konať ekumenické služby Božie. Priamy prenos tradične odvysiela RTVS Dvojka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 11.1.2018

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 4 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Časopis venuje i religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 22.12.2017

viac

11. stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

V sídle Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave sa 27. novembra 2017 uskutočnilo ďalšie, v poradí už jedenáste stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 5.12.2017

viac

Pripravili Bibliu pre nepočujúcich

Slovenská biblická spoločnosť 27. 11. 2017 zverejnila na svojej webovej stránke prvé videonahrávky s prekladom Biblie do slovenského posunkového jazyka. Ďalšie nahrávky budú hotové začiatkom roka 2018.

 

Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica | 28.11.2017

viac

Vedecké kolokvium a pietny akt na pôde BAS

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave pri príležitosti 500. výročia reformácie usporiadal 29. 9. 2017 medzinárodné vedecké kolokvium „Reformácia a holokaust: história a súčasnosť“.

 

Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu | 27.11.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart