< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Hlavní vojenskí kapláni v Porstmouthe

Každoročne sa koncom januára a začiatkom februára koná Medzinárodné stretnutie hlavných vojenských kaplánov. Jeho 28. ročník sa uskutočnil v dňoch 30. 1. – 3. 2. 2017 v starobylom prístavnom meste Porstmouth vo Veľkej Británii.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS a OZ SR | 9.2.2017

viac

Ekumenická bohoslužba na EBF UK

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty sa 19. 1 .2017 v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnila ekumenická bohoslužba, ktorej iniciátormi boli študenti EBF UK a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

 

Marián Cambel, EBF UK v Bratislave | 31.1.2017

viac

Ekumenické slávnosti k 500. výročiu reformácie na Sicílii

V dňoch 21. a 22. januára 2017 sa v Monreale na Sicílii konali ekumenické slávnosti k 500. výročiu reformácie, na ktorých sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 31.1.2017

viac

Ekumenické služby Božie 2017 v Krasňanoch

Na ekumenických službách Božích pri príležitosti nadchádzajúceho Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa zástupcovia kresťanských cirkví spoločne modlili v Katedrále svätého Šebastiána v Bratislave v nedeľu 15. januára 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

Zasadal Riadiaci výbor ERC v SR

Prvé zasadnutie RV ERC v SR v tomto roku sa uskutočnilo 9. januára 2017. Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ privítal členov RV predseda ERC a generálny biskup ECAV Miloš Klátik a zaprial im veľa zdravia, šťastia, úspechov a Božieho požehnania v novom roku.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 12.1.2017

viac

Návšteva Bosny a Hercegoviny mala vianočný charakter

Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku a ministra obrany SR Petra Gajdoša 20. decembra 2016 v Bosne a Hercegovine mala popri svojej oficiálnej časti - pozdravení slovenských vojakov pôsobiacich v operácii Európskej únie EUFOR ALTHEA - aj svoj duchovný a humanitárny rozmer.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS SR a OZ SR  | 23.12.2016

viac

Vianočná radosť pre Ukrajinu

K tradičným decembrovým aktivitám ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku už dlhé roky patrí príprava a rozvoz vianočných balíčkov do evanjelických zborov a partnerských organizácií v zahraničí. V ostatných rokoch sa z darčekov, ktoré pripravili cirkevné zbory ED ECAV na Slovensku tešili deti v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 16.12.2016

viac

10. výročie ekumenickej pastoračnej služby

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR si v dňoch 7. − 8. 11. 2016 pripomínalo 10. výročie svojej existencie. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR Miloš Klátik.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS v OS SR a OZ SR | 21.11.2016

viac

Spoločná evanjelicko-katolícka spomienka na reformáciu sa konala v Lunde

Prvá spoločná evanjelicko-katolícka spomienka na reformáciu sa konala 31. októbra 2016 v evanjelickej katedrále v Lunde vo Švédsku. Za ECAV na Slovensku aj ako člen Riadiaceho výboru SLZ sa na nej zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 8.11.2016

viac

Ekumenická spomienka v Príbovciach

V Príbovciach už tradične prichádzali v nedeľu 30. 10. 2016 do domu smútku tí, ktorí si na ekumenickej spomienke pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých chcú spoločne uctiť všetkých, ktorí nás predišli na ceste do večnosti.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 7.11.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart