< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Ekuména vo svete 8-2012

Dnes vám ponúkame tieto témy: - Všetko pre spravodlivú ekonómiu vody - Nový hosťovský dom v Bossey - Kolumbijská evanjelická cirkev bude v tomto roku hosťovať Radu Svetového luteránskeho zväzu - Spolupráca luteránov a reformovaných v Poľsku - Ďalší Spravodliví medzi národmi - V Londýne pracujú na spoločnej mierovej iniciatíve - Nový biskup v Severnom Polabí Modlitby,...

 

ekumena.vosvete@gmail.com | 25.2.2012

viac

EKUMÉNA VO SVETE 7 - 2012

Dnes vám ponúkame tieto témy: - Kresťansko-moslimský dialóg - Inštalácia farára Mariána Čopa v Prahe - Luteráni pomáhajú Haiti - Cirkevní experti uvítali postoj Európskej rady k eutanázii - Vzácny hosť na Školskom výbore Kresťansko-moslimský dialóg www.oikumene.org 24. – 27. januára zorganizovala Svetová rada cirkví v spolupráci so Stredovýchodnou radou...

 

-eš- | 20.2.2012

viac

EKUMÉNA VO SVETE 6 - 2012

NOVÁ PROGRAMOVÁ ŚTRUKTÚRA!!! VYSIELANIE V SOBOTU O 5.05 HOD., repríza v sobotu o 22.17 hod. Rádio Slovensko

 

-eš- | 18.2.2012

viac

EKUMÉNA VO SVETE 4 -2012

Prinášame tieto témy: - Generálny biskup Miloš Klátik na rokovaní Spolku Gustáva Adolfa v Rendsburgu - Prezident Svetového luteránskeho zväzu zaslal pastorálny list evanjelikom v Nigérii - Metodistická cirkev na Fiji vyjadrila znepokojenie nad represívnym dekrétom - Cirkevná hudba v Sasku – prípravy, semináre, vzdelávania - Cirkvi v Sudáne sa po získaní nezávislosti južnej časti krajiny stretávajú s väčším odporom

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 12.2.2012

viac

Ekumenické služby Božie v Trebišove

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa už tradične konali ekumenické služby Božie. Tohto roku sa uskutočnili 22. januára 2012 v pravoslávnom Chráme sv. Petra a Pavla v Trebišove. Ich mottom bol citát z 1Kor 15, 51 – 58: „Všetci sa premeníme ... víťazstvom v našom Pánovi Ježišovi Kristovi.“

 

Ladislav Krpala, gen.tajomnik@ekumena.sk | 2.2.2012

viac

Z januárového zasadnutia RV ERC v SR

Na prvom zasadnutí v roku 2012 sa Riadiaci výbor Ekumenickej rady cirkví v SR (RV ERC) zišiel 12. 1. 2012. Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ privítal členov RV ERC predseda ERC v SR Miloš Klátik, generálny biskup ECAV.

 

Ladislav Krpala, gen.tajomnik@ekumena.sk | 26.1.2012

viac

EKUMÉNA VO SVETE 3 - 2012

Prinášame vám tieto témy: - Rozhodnutie o spojení evanjelických krajinských cirkví Severné Polabie, Mecklenburg, Pommern - Cirkvi na Taiwane sa usilujú o spravodlivé prezidentské voľby - Kalkatská arcidiecéza pomáha pri zastavení obchodovania s ľuďmi - Náboženský rozpor v otázke segregácie žien v Izraeli - Kniha disidenta odkrýva “tajnú minulosť” kresťanstva v Číne - výber z článku Paula Bennetta

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 20.1.2012

viac

EKUMÉNA VO SVETE 52-2011

Novoročné posolstvo predsedu Ekumenickej rady cirkví na Slovensku Miloša Klátika

 

Miroslava Franková | 8.1.2012

viac

EKUMÉNA VO SVETE 51-2011

Vianočné posolstvo Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 21. decembra 2011

 

Mgr. Miroslava Franková, PhD. | 27.12.2011

viac

V Zbore väzenskej a justičnej stráže

Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR Miloš Klátik s generálnym duchovným v OS a OZ SR pplk. Mgr. Miroslavom Táborským navštívili 7. 12. 2011 aj Úrad EPS Zboru väzenskej a justičnej stráže v Bratislave.

 

Ján Ondrejčin , sekretát Ústredia EPS | 20.12.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart