< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Ekumenické modlitby za jednotu kresťanov

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa stretli už po siedmykrát aj žiaci Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a rímskokatolíckej Základnej školy Štefana Moyzesa k spoločným ekumenickým modlitbám.

 

Andrea Valentová, duchovná správkyňa, EG Banská Bystrica | 29.1.2013

viac

Ekumenická večiereň v Košeci

V stredu 23. 1. 2013 sa v Ev. kostole v Košeci stretli veriaci historických konfesií – evanjelici a katolíci – aby sa modlili nielen za jednotu vo viere, ale aj o uzdravenie starých zranení, ktoré nám prinieslo rozdelenie, a pripomenutie si tých veľkých vecí, ktoré nás spájajú práve teraz, v roku našich vierozvestcov Cyrila a Metoda.

 

Ľuboš a BarboraVontorčíkovci, duchovní v Košeci | 29.1.2013

viac

Vyhlásenie ERC v SR k občanom Slovenska

Na ekumenických službách Božích 20. januára 2013 v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Prievoze odznelo Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví k občanom Slovenska.

 

Ekumenická rada cirkví v SR | 22.1.2013

viac

Ekumenické služby Božie 2013 v Prievoze

Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa tohtoročné ekumenické služby Božie konali 20. januára 2013 v Evanjelickom a. v. kostole v Bratislave-Prievoze. Zúčastnili sa na nich kresťania viacerých cirkví združených v Ekumenickej rade cirkvi v SR - jej členovia i pozorovatelia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.1.2013

viac

Z januárového zasadnutia RV ERC v SR

Na prvom zasadnutí v tomto roku sa Riadiaci výbor Ekumenickej rady cirkví v SR (RV ERC) zišiel 14. januára 2013. Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ privítal členov RV generálny biskup ECAV, predseda ERC M. Klátik.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 21.1.2013

viac

Hostia z pravoslávnej cirkvi na GBÚ

Vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský a Slovenska, Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, a arcidekan pre okresy Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou Michal Švajko navštívili 10. januára 2013 Generálny biskupský úrad v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 16.1.2013

viac

Vianoce v afganskej misii

Ev. a. v. farár Marian Bodolló z EPS od konca novembra 2012 pôsobí ako starší kaplán na leteckej základni Kandahár v Afganistane. Dostali sme od neho správu o tom, ako ďaleko v cudzine prežívali vianočné sviatky.

 

Marian Bodolló, Kandahár, Afganistan | 7.1.2013

viac

Ekumenický adventný koncert v Beluši

Pod názvom „V nebi vás uvidím“ sa v 1. adventnú nedeľu 2. 12. 2012 popoludní v historickom renesančnom kostole RKC v Beluši pri Púchove konal adventný koncert pri príležitosti 25. výročia Chrámového zboru apoštola Pavla v Brezne a uvedenia nového CD.

 

Marcel Breče, riaditeľ SED Košeca | 5.12.2012

viac

Vojenský duchovný do zahraničnej misie

Po piatich mesiacoch náročného výcviku a personálnych pohovoroch bol do 19. rotácie ISAF Afganistan december 2012 ako starší kaplán zaradený aj por. Mgr. Marian Bodolló, ktorý bude súčasťou Národného podporného prvku(NSE).

 

Marian Bodolló, dekan EPS, VSVaP Trenčín | 21.11.2012

viac

Zo zasadnutia riadiaceho výboru ERC 15. 10.

Posledné zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR (RV ERC) v roku 2012 sa uskutočnilo 15. októbra 2012. Po úvodnej pobožnosti konanej v modlitebni GBÚ členov RV privítal generálny biskup ECAV Miloš Klátik, predseda ERC.

 

Ladislav Krpala, gen.tajomnik@ekumena.sk | 17.10.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart