< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Národný pochod za život bude 22. 9.

Dňa 22. septembra 2013 sa v metropole východného Slovenska Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Hlavným iniciátorom a organizátorom pochodu je Konferencia biskupov Slovenska spolu s celým radom spolupracujúcich organizácií.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR, gen.tajomnik@ekumena.sk | 21.5.2013

viac

Ekumenický pašiový sprievod v Košiciach

Už 19. ekumenický pašiový sprievod uskutočnil sa na Veľký piatok 29. marca 2013 v meste Košice. V tomto roku bol jeho ústrednou témou obsah 22. žalmu s úvodnými slovami: Bože môj, prečo si ma opustil?

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa | 3.4.2013

viac

Stretnutie predstaviteľov kresťanských cirkví

V Bratislave na „neutrálnej pôde“ v hoteli Devín sa 22. marca 2013 stretli vedúci predstavitelia kresťanských cirkví, aby si navzájom vymenili informácie a názory na niektoré aktuálne otázky spoločného záujmu.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditeľ@ecav.sk | 26.3.2013

viac

Z 11. valného zhromaždenia Ekumenickej rady cirkví v SR

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku sa 18. marca 2013 konalo 11. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktoré je zvolávané každé dva roky. Hlavnou témou tohtoročného VZ bolo 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR  | 22.3.2013

viac

Zo zasadnutia KEK k valnému zhromaždeniu Svetovej rady cirkví

Generálny biskup Miloš Klátik sa na pozvanie Konferencie európskych cirkví (KEK) v Bruseli zúčastnil na zasadnutí pred 10. valným zhromaždením Svetovej rady cirkví. Stretnutie sa konalo 27. – 28. februára 2013 v Bruseli.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 13.3.2013

viac

Svetový deň modlitieb v CZ Tomášovce

V Evanjelickom a. v. kostole v Tomášovciach sa v piatok 1. marca 2013 v rámci Svetového dňa modlitieb žien konal modlitebný večer, na ktorý prišlo vyše 90 bratov a sestier evanjelikov aj rímskokatolíkov.

 

Michal Gubo, zborový farár, Tomášovce | 5.3.2013

viac

Svetový deň modlitieb 2013

Každoročne sa v prvý marcový piatok, teda tohto roku 1. marca 2013, koná Svetový deň modlitieb žien, na ktorý sú pozývané nielen ženy, ale aj muži a deti, aby sa zapojili do spoločných modlitieb.

 

Kvetuša Halačiová, SDM | 1.3.2013

viac

Návšteva Multifunkčného práporu v Hlohovci

Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR PhDr. Miloš Klátik, PhD., 20. 2. 2013 v sprievode generálneho duchovného Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR pplk. Mgr. Miroslava Táborského, riaditeľa kancelárie Ústredia EPS v OS SR a OZ SR por. Mgr. Dávida Vargaeštoka a riaditeľa Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR por. Mgr. Vladimíra Vargu navštívil Multifunkčný prápor v Hlohovci.

 

Ján Magyar, Hlohovec | 25.2.2013

viac

Na rokovaní u predsedu Konferencie biskupov Slovenska

29. januára 2013 sa generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike (ERC) Miloš Klátik stretol na Arcibiskupskom úrade v Bratislave s predsedom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 31.1.2013

viac

Predsedníctvo ECAV na Spišskej Kapitule

25. 1. 2013 sa Predsedníctvo ECAV zúčastnilo na prijatí u biskupa Spišskej diecézy ThDr. Štefana Sečku, PhD. Za diecézu sa na rozhovoroch zúčastnil i pomocný biskup Spišskej diecézy PaedDr. Andrej Imrich. Za ECAV sa na stretnutí zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik s manželkou, generálny dozorca Imrich Lukáč s manželkou a riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 30.1.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart