< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Bratislavu navštívil patriarcha Bartolomej I.

V rámci osláv 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie pricestoval na oficiálnu trojdňovú návštevu Slovenska konštatínopolský arcibiskup, ekumenický patriarcha Bartolomej I. (Bartholomeus). Po Prešove a Košiciach navštívil 27. mája 2013 Bratislavu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, nedia@ecav.sk | 7.6.2013

viac

Duchovní EPS si berú etický vzor z osobností dávnej i bližšej minulosti

Na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) sa 28. – 30. 5. 2013 konala odborná príprava pre duchovných ekumenickej pastoračnej služby (EPS), ktorú organizovalo Ústredie EPS v OS SR a OZ SR. V jej rámci generálny biskup ECAV a predseda ERC Miloš Klátik vykonal inštaláciu nového duchovného Ústredia EPS npor. Ľubomíra Kordoša do pastoračnej služby v Zbore väzenskej a justičnej stráže.

 

Ján Ondrejčin | 7.6.2013

viac

Beh pre život v Kandaháre

,,Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú” (Iz 40, 31). V duchu týchto povzbudzujúcich slov sme sa rozhodli s kolegom psychológom Lukášom Vlachovičom zorganizovať akciu pre našich vojakov v Kandaháre.

 

Marian Bodolló a Lukáš Vlachovič, Kandahár | 4.6.2013

viac

Medzinárodná konferencia o židovsko-kresťanských vzťahoch v Bratislave

Jednou zo stálych regionálnych pracovných skupín Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) je európska komisia „Cirkev a židovstvo“ (Lutherische Europäische Komission Kirche und Judentum – LEKKJ). V komisii sú zastúpené európske členské cirkvi SLZ vrátane ECAV na Slovensku. Tohtoročná výročná konferencia sa konala v dňoch 23. – 27. 5. v Bratislave.

 

Juraj Bándy, Katedra Starej zmluvy EBF UK | 30.5.2013

viac

Prvá slovenská v Afganistane

Bolo veľmi povzbudivé prezerať na facebooku fotografie z konfirmácií uskutočnených počas minulých májových nedieľ. Okrem konfirmandov a duchovnách sa na niektorých fotografiách dalo zahliadnuť aj rodinných príslušníkov.

 

Marian Bodolló, EPS, Kandahár, Afganistan | 21.5.2013

viac

Národný pochod za život bude 22. 9.

Dňa 22. septembra 2013 sa v metropole východného Slovenska Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Hlavným iniciátorom a organizátorom pochodu je Konferencia biskupov Slovenska spolu s celým radom spolupracujúcich organizácií.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR, gen.tajomnik@ekumena.sk | 21.5.2013

viac

Ekumenický pašiový sprievod v Košiciach

Už 19. ekumenický pašiový sprievod uskutočnil sa na Veľký piatok 29. marca 2013 v meste Košice. V tomto roku bol jeho ústrednou témou obsah 22. žalmu s úvodnými slovami: Bože môj, prečo si ma opustil?

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa | 3.4.2013

viac

Stretnutie predstaviteľov kresťanských cirkví

V Bratislave na „neutrálnej pôde“ v hoteli Devín sa 22. marca 2013 stretli vedúci predstavitelia kresťanských cirkví, aby si navzájom vymenili informácie a názory na niektoré aktuálne otázky spoločného záujmu.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditeľ@ecav.sk | 26.3.2013

viac

Z 11. valného zhromaždenia Ekumenickej rady cirkví v SR

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku sa 18. marca 2013 konalo 11. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktoré je zvolávané každé dva roky. Hlavnou témou tohtoročného VZ bolo 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR  | 22.3.2013

viac

Zo zasadnutia KEK k valnému zhromaždeniu Svetovej rady cirkví

Generálny biskup Miloš Klátik sa na pozvanie Konferencie európskych cirkví (KEK) v Bruseli zúčastnil na zasadnutí pred 10. valným zhromaždením Svetovej rady cirkví. Stretnutie sa konalo 27. – 28. februára 2013 v Bruseli.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 13.3.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart