< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Vyšiel Rozmer č. 4 - 2013

Koncom roka 2013 vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 29.12.2013

viac

Prvá evanjelická farárka v EPS

V 3. adventnú nedeľu 15. decembra 2013 bola slávnostne inštalovaná do ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v OS SR a OZ SR prvá evanjelická farárka Mgr. Júlia Štofanová, ktorá 1. júla 2013 nastúpila do štátnej služby v Policajnom zbore SR.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 20.12.2013

viac

Reformácia a Pamiatka zosnulých v Afganistane

Slovenskí vojaci pôsobiaci v jednotkách ISAF v afgánskom Kandaháre si na službách Božích v piatok 1. novembra 2013 pripomenuli sviatok Pamiatky reformácie, a zároveň aj Pamiatku zosnulých.

 

Viktor Sabo, Kandahár | 9.11.2013

viac

Ekumenická slávnosť v Poprade

V nedeľu 20. 10. 2013 sa v Poprade konala ekumenická slávnosť pri príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantín a Metoda na územie Veľkej Moravy. Zastúpených bolo šesť popradských cirkví so svojimi duchovnými predstaviteľmi a spevokolmi.

 

Zuzana Hybenová, Poprad | 29.10.2013

viac

Z druhého stretnutia vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví

V pondelok 16. septembra 2013 o 10.00 hod. sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave uskutočnilo v poradí druhé stretnutie vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.9.2013

viac

Bratislavu navštívil patriarcha Bartolomej I.

V rámci osláv 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie pricestoval na oficiálnu trojdňovú návštevu Slovenska konštatínopolský arcibiskup, ekumenický patriarcha Bartolomej I. (Bartholomeus). Po Prešove a Košiciach navštívil 27. mája 2013 Bratislavu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, nedia@ecav.sk | 7.6.2013

viac

Duchovní EPS si berú etický vzor z osobností dávnej i bližšej minulosti

Na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) sa 28. – 30. 5. 2013 konala odborná príprava pre duchovných ekumenickej pastoračnej služby (EPS), ktorú organizovalo Ústredie EPS v OS SR a OZ SR. V jej rámci generálny biskup ECAV a predseda ERC Miloš Klátik vykonal inštaláciu nového duchovného Ústredia EPS npor. Ľubomíra Kordoša do pastoračnej služby v Zbore väzenskej a justičnej stráže.

 

Ján Ondrejčin | 7.6.2013

viac

Beh pre život v Kandaháre

,,Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú” (Iz 40, 31). V duchu týchto povzbudzujúcich slov sme sa rozhodli s kolegom psychológom Lukášom Vlachovičom zorganizovať akciu pre našich vojakov v Kandaháre.

 

Marian Bodolló a Lukáš Vlachovič, Kandahár | 4.6.2013

viac

Medzinárodná konferencia o židovsko-kresťanských vzťahoch v Bratislave

Jednou zo stálych regionálnych pracovných skupín Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) je európska komisia „Cirkev a židovstvo“ (Lutherische Europäische Komission Kirche und Judentum – LEKKJ). V komisii sú zastúpené európske členské cirkvi SLZ vrátane ECAV na Slovensku. Tohtoročná výročná konferencia sa konala v dňoch 23. – 27. 5. v Bratislave.

 

Juraj Bándy, Katedra Starej zmluvy EBF UK | 30.5.2013

viac

Prvá slovenská v Afganistane

Bolo veľmi povzbudivé prezerať na facebooku fotografie z konfirmácií uskutočnených počas minulých májových nedieľ. Okrem konfirmandov a duchovnách sa na niektorých fotografiách dalo zahliadnuť aj rodinných príslušníkov.

 

Marian Bodolló, EPS, Kandahár, Afganistan | 21.5.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart