< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>

Komuniké z 3. stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku

V Bratislave sa v stredu 9. apríla 2014 konalo tretie stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku. Stretli sa v priestoroch generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska.

 

Predstavitelia kresťanských cirkví v SR | 11.4.2014

viac

Svetový deň modlitieb v Kremnici

Svetový deň modlitieb v prvý marcový piatok sa podľa vzoru kresťanov z celého sveta, ktorí sa v tento deň spájajú k spoločnej modlitbe, sa stáva dobrou tradíciou aj v mnohých evanjelických cirkevných zboroch. Cirkevný zbor Kremnica je jedným z nich.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 11.3.2014

viac

„Pramene v púšti“ v Tomášovciach

Krajina Egypt znamenala pre tento svet nesmierne veľa. Jákobova rodina tam našla záchranu pred hladom. Malý Ježiš so svojimi rodičmi tam utiekli pred Herodesovým hnevom. A práve na túto krajinu s bohatou a slávnou históriou sme sa duchom pozerali na ekumenickom Svetovom dni modlitieb v Tomášovciach.

 

Slavka Gubová, CZ ECAV Tomášovce | 11.3.2014

viac

Duchovní predstavitelia cirkví na pracovnom stretnutí s pracovníkmi EPS

21. februára 2014 sa v cirkevnom zariadení Agapé vo Svätom Jure zišli na odbornom zhromaždení duchovní a zamestnanci Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených zboroch SR a ozbrojených silách SR (EPS) spolu s duchovnými predstaviteľmi cirkví.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 4.3.2014

viac

Evanjelický farár Pavel Chorvát dostal ocenenie Spravodlivý medzi národmi

Najvyššie izraelské ocenenie Spravodlivý medzi národmi, ktoré sa každoročne udeľuje ľuďom nežidovského pôvodu za záchranu Židov počas holokaustu, dostali 11. februára 2014 ďalší piati Slováci in memoriam. Na slávnosti v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.2.2014

viac

Radosť v jednom Duchu v Revúcej

V Evanjelickom chráme Božom v Revúcej sa 2. februára 2014 konali ekumenické služby Božie, kde duchovným slovom povzbudil veriacich Mgr. Pavel Bodnár z Rímskokatolíckej cirkvi.

 

Danica Hudecová, námestná farárka v Revúcej | 13.2.2014

viac

Intronizácia metropolitu Pravoslávnej cirkvi

Brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou sa v nedeľu 9. februára 2014 zúčastnili na slávnostnej intronizácii metropolitu vladyku Rastislava − nového najvyššieho predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 11.2.2014

viac

Ekumenické bohoslužby v Považskej Bystrici

V sobotu 25. januára 2014 na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v považskobystrickom evanjelickom kostole po prvýkrát v histórii mesta uskutočnili ekumenické bohoslužby.

 

Miroslav Kortman, zborový dozorca | 30.1.2014

viac

Ekumenické služby Božie v Lipt. Mikuláši

Tohtoročné celoslovenské ekumenické služby Božie v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konali v nedeľu 19. januára 2014 v Rímskokatolíckom kostole v Liptovskom Mikuláši. V priamom prenose ich odvysielali na RTVS – STV.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.1.2014

viac

ERC k príprave ekumenických služieb Božích

Prvé zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike (RV ERC SR) v tomto roku sa uskutočnilo 13. januára 2014 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC SR, gen.tajomnik@ekumena.sk | 21.1.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart