< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Posviacka kríža na strede Európy

Myšlienka postaviť kríž, vnímaný po celé stáročia ako jeden zo symbolov kresťanstva, skrsla pred časom aj medzi kresťanmi z radov matičiarov z miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici. Pôvodne mal stáť inde, no napokon ho postavili na mieste, ktoré je pokladané za geografický stred Európy.

 

Božena Schniererová, Kremnica | 18.7.2014

viac

Nezabudneme, Daniel...

Pri príležitosti 1. výročia tragického úmrtia spolubojovníka Daniela Kavuliaka v Afganistane si na neho spomína evanjelický farár Viktor Sabo, vtedy duchovný v Kandahare....

 

Viktor Sabo, ev. a. v. vojenský farár EPS v OS a OZ SR, AOS gen. M. R. Štefánika, L. Mikuláš | 16.7.2014

viac

Z inštalácie generálneho duchovného

Dňa 27. mája 2014 vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik slávnostne inštaloval pplk. Mariana Bodolló do funkcie generálneho duchovného Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

 

Pavol Vitko, Ministerstvo národnej obrany SR | 2.6.2014

viac

Dvadsaťročná cesta Ekumenického spoločenstva cirkví v Košiciach

Významný duchovný prínos pre obyvateľov Košíc, príklad spolupráce cirkví a náboženských spoločenstiev, medzinárodné renomé i ďalšie pozoruhodné výsledky priniesli aktivity Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločenstiev v Košiciach, ktoré tu pôsobí už dve desaťročia.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice  | 12.5.2014

viac

Správa zo zasadnutia RV ERC v SR

Na GBÚ sa 10. apríla 2014 uskutočnilo plánované zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR (RV ERC). Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ členov RV ERC privítal generálny biskup ECAV a predseda ERC Miloš Klátik.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC SR, gen.tajomnik@ekumena.sk | 23.4.2014

viac

Komuniké z 3. stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku

V Bratislave sa v stredu 9. apríla 2014 konalo tretie stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku. Stretli sa v priestoroch generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska.

 

Predstavitelia kresťanských cirkví v SR | 11.4.2014

viac

Svetový deň modlitieb v Kremnici

Svetový deň modlitieb v prvý marcový piatok sa podľa vzoru kresťanov z celého sveta, ktorí sa v tento deň spájajú k spoločnej modlitbe, sa stáva dobrou tradíciou aj v mnohých evanjelických cirkevných zboroch. Cirkevný zbor Kremnica je jedným z nich.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 11.3.2014

viac

„Pramene v púšti“ v Tomášovciach

Krajina Egypt znamenala pre tento svet nesmierne veľa. Jákobova rodina tam našla záchranu pred hladom. Malý Ježiš so svojimi rodičmi tam utiekli pred Herodesovým hnevom. A práve na túto krajinu s bohatou a slávnou históriou sme sa duchom pozerali na ekumenickom Svetovom dni modlitieb v Tomášovciach.

 

Slavka Gubová, CZ ECAV Tomášovce | 11.3.2014

viac

Duchovní predstavitelia cirkví na pracovnom stretnutí s pracovníkmi EPS

21. februára 2014 sa v cirkevnom zariadení Agapé vo Svätom Jure zišli na odbornom zhromaždení duchovní a zamestnanci Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených zboroch SR a ozbrojených silách SR (EPS) spolu s duchovnými predstaviteľmi cirkví.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 4.3.2014

viac

Evanjelický farár Pavel Chorvát dostal ocenenie Spravodlivý medzi národmi

Najvyššie izraelské ocenenie Spravodlivý medzi národmi, ktoré sa každoročne udeľuje ľuďom nežidovského pôvodu za záchranu Židov počas holokaustu, dostali 11. februára 2014 ďalší piati Slováci in memoriam. Na slávnosti v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.2.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart