< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Na rokovaní u predsedu Konferencie biskupov Slovenska

29. januára 2013 sa generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike (ERC) Miloš Klátik stretol na Arcibiskupskom úrade v Bratislave s predsedom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 31.1.2013

viac

Predsedníctvo ECAV na Spišskej Kapitule

25. 1. 2013 sa Predsedníctvo ECAV zúčastnilo na prijatí u biskupa Spišskej diecézy ThDr. Štefana Sečku, PhD. Za diecézu sa na rozhovoroch zúčastnil i pomocný biskup Spišskej diecézy PaedDr. Andrej Imrich. Za ECAV sa na stretnutí zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik s manželkou, generálny dozorca Imrich Lukáč s manželkou a riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 30.1.2013

viac

Ekumenické modlitby za jednotu kresťanov

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa stretli už po siedmykrát aj žiaci Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a rímskokatolíckej Základnej školy Štefana Moyzesa k spoločným ekumenickým modlitbám.

 

Andrea Valentová, duchovná správkyňa, EG Banská Bystrica | 29.1.2013

viac

Ekumenická večiereň v Košeci

V stredu 23. 1. 2013 sa v Ev. kostole v Košeci stretli veriaci historických konfesií – evanjelici a katolíci – aby sa modlili nielen za jednotu vo viere, ale aj o uzdravenie starých zranení, ktoré nám prinieslo rozdelenie, a pripomenutie si tých veľkých vecí, ktoré nás spájajú práve teraz, v roku našich vierozvestcov Cyrila a Metoda.

 

Ľuboš a BarboraVontorčíkovci, duchovní v Košeci | 29.1.2013

viac

Vyhlásenie ERC v SR k občanom Slovenska

Na ekumenických službách Božích 20. januára 2013 v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Prievoze odznelo Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví k občanom Slovenska.

 

Ekumenická rada cirkví v SR | 22.1.2013

viac

Ekumenické služby Božie 2013 v Prievoze

Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa tohtoročné ekumenické služby Božie konali 20. januára 2013 v Evanjelickom a. v. kostole v Bratislave-Prievoze. Zúčastnili sa na nich kresťania viacerých cirkví združených v Ekumenickej rade cirkvi v SR - jej členovia i pozorovatelia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.1.2013

viac

Z januárového zasadnutia RV ERC v SR

Na prvom zasadnutí v tomto roku sa Riadiaci výbor Ekumenickej rady cirkví v SR (RV ERC) zišiel 14. januára 2013. Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ privítal členov RV generálny biskup ECAV, predseda ERC M. Klátik.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 21.1.2013

viac

Hostia z pravoslávnej cirkvi na GBÚ

Vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský a Slovenska, Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, a arcidekan pre okresy Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou Michal Švajko navštívili 10. januára 2013 Generálny biskupský úrad v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 16.1.2013

viac

Vianoce v afganskej misii

Ev. a. v. farár Marian Bodolló z EPS od konca novembra 2012 pôsobí ako starší kaplán na leteckej základni Kandahár v Afganistane. Dostali sme od neho správu o tom, ako ďaleko v cudzine prežívali vianočné sviatky.

 

Marian Bodolló, Kandahár, Afganistan | 7.1.2013

viac

Ekumenický adventný koncert v Beluši

Pod názvom „V nebi vás uvidím“ sa v 1. adventnú nedeľu 2. 12. 2012 popoludní v historickom renesančnom kostole RKC v Beluši pri Púchove konal adventný koncert pri príležitosti 25. výročia Chrámového zboru apoštola Pavla v Brezne a uvedenia nového CD.

 

Marcel Breče, riaditeľ SED Košeca | 5.12.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart