< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Spomienka na padlých

V Háji Nicovô v Liptovskom Mikuláši sa 30. 10. 2014 uskutočnila pietna pobožnosť pri príležitosti Pamiatky zosnulých. V tomto priestore je cintorín padlých vojakov v 1. a 2. svetovej vojne. Je tu pochovaných 1369 známych, ale aj neznámych vojakov z rôznych národností.

 

Viktor Sabo, AOS M. R. Štefánika v Lipt. Mikuláši | 18.11.2014

viac

Výstup na Kriváň k SNP

Na 19. ročníku Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, ktorý organizuje Zväz vojakov SR, sa 23. augusta 2014 zúčastnil aj generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR pplk. Marian Bodolló.

 

Jozef Žiak, redaktor časopisu Obrana | 2.9.2014

viac

Spomienka na nespravodlivo väznených v Ilave

Spomienkovú slávnosť – panychídu za nespravodlivo väznených komunistickým režimom v ilavskej väznici usporiadali v sobotu 12. júla 2014 Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev – farnosť Trenčín.

 

Marcel Breče, riaditeľ SED v Košeci | 22.7.2014

viac

Posviacka kríža na strede Európy

Myšlienka postaviť kríž, vnímaný po celé stáročia ako jeden zo symbolov kresťanstva, skrsla pred časom aj medzi kresťanmi z radov matičiarov z miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici. Pôvodne mal stáť inde, no napokon ho postavili na mieste, ktoré je pokladané za geografický stred Európy.

 

Božena Schniererová, Kremnica | 18.7.2014

viac

Nezabudneme, Daniel...

Pri príležitosti 1. výročia tragického úmrtia spolubojovníka Daniela Kavuliaka v Afganistane si na neho spomína evanjelický farár Viktor Sabo, vtedy duchovný v Kandahare....

 

Viktor Sabo, ev. a. v. vojenský farár EPS v OS a OZ SR, AOS gen. M. R. Štefánika, L. Mikuláš | 16.7.2014

viac

Z inštalácie generálneho duchovného

Dňa 27. mája 2014 vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik slávnostne inštaloval pplk. Mariana Bodolló do funkcie generálneho duchovného Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

 

Pavol Vitko, Ministerstvo národnej obrany SR | 2.6.2014

viac

Dvadsaťročná cesta Ekumenického spoločenstva cirkví v Košiciach

Významný duchovný prínos pre obyvateľov Košíc, príklad spolupráce cirkví a náboženských spoločenstiev, medzinárodné renomé i ďalšie pozoruhodné výsledky priniesli aktivity Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločenstiev v Košiciach, ktoré tu pôsobí už dve desaťročia.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice  | 12.5.2014

viac

Správa zo zasadnutia RV ERC v SR

Na GBÚ sa 10. apríla 2014 uskutočnilo plánované zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR (RV ERC). Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ členov RV ERC privítal generálny biskup ECAV a predseda ERC Miloš Klátik.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC SR, gen.tajomnik@ekumena.sk | 23.4.2014

viac

Komuniké z 3. stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku

V Bratislave sa v stredu 9. apríla 2014 konalo tretie stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku. Stretli sa v priestoroch generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska.

 

Predstavitelia kresťanských cirkví v SR | 11.4.2014

viac

Svetový deň modlitieb v Kremnici

Svetový deň modlitieb v prvý marcový piatok sa podľa vzoru kresťanov z celého sveta, ktorí sa v tento deň spájajú k spoločnej modlitbe, sa stáva dobrou tradíciou aj v mnohých evanjelických cirkevných zboroch. Cirkevný zbor Kremnica je jedným z nich.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 11.3.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart