< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Pietna spomienka na obete vojny v Petržalke

V nedeľu 29. marca 2015 sa na cintoríne v Bratislave-Petržalke pri pamätníku nad hrobmi 497 maďarských židov, zavraždených pred 70 rokmi, konala pietna slávnosť, na ktorej ECAV na Slovensku zastupovala tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 31.3.2015

viac

Svetový deň modlitieb žien 2015 v Petržalke

Evanjelici z CZ ECAV Bratislava-Petržalka sa tohto roku zišli so sestrami a s bratmi z rímskokatolíckej farnosti v ich kostole na Betliarskej ulici, aby sa modlili predovšetkým za ženy na Bahamách.

 

Kvetuša Halačiová, vedúca SDM za ECAV na Slovensku | 23.3.2015

viac

Z 12. valného zhromaždenia ERC v SR

Na GBÚ ECAV na Slovensku sa 11. marca 2015 konalo 12. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR. Hlavnou témou tohtoročného VZ bolo 200. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského národného života v polovici 19. storočia − Ľudovíta Štúra.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR  | 20.3.2015

viac

Svetový deň modlitieb v Pondelku

Už niekoľko rokov sa veriaci z evanjelických cirkevných zborov Poltár, České Brezovo a Pondelok stretávajú na Svetový deň modlitieb. Tohto roku sa stretnutie konalo 6. marca v Pondelku-Hrnčiarskej Vsi a prvýkrát bolo ekumenické.

 

Milica Jozafová, zborová dozorkyňa CZ ECAV Pondelok | 10.3.2015

viac

Podpora pre školy so sluchovo postihnutými

Osem škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím dostalo podporu zo zbierky od veriacich z Bratislavskej arcidiecézy. Medzi nimi bola aj Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti v Červenici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.2.2015

viac

Medzinárodné stretnutie predstaviteľov vojenských duchovných služieb

V Holandsku, kde duchovná služba oslavuje tohto roku 100. výročie svojho vzniku, sa v dňoch 2. − 6. februára 2015 uskutočnilo Medzinárodné stretnutie hlavných predstaviteľov vojenských duchovných služieb (IMCCC − International Military Chief of Chaplains Conference). Témou tohtoročnej konferencie bola Duchovná služba, pluralizmus a meniaca sa spoločnosť.

 

Marian Bodolló generálny duchovný EPS v OS SR a OZ SR  | 10.2.2015

viac

Ocenenie Spravodliví medzi národmi 2015

V Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave sa 28. januára 2015 konala slávnosť udelenia ocenení Spravodliví medzi národmi, na ktorú bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.1.2015

viac

Ekumenické služby Božie 2015

Tohtoročné ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konali v nedeľu 25. januára 2015 v Kostole Cirkvi bratskej v Bratislave. V priamom prenose boli vysielané v RTVS – Slovenskej televízii.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.1.2015

viac

Ekumenické služby Božie 25. 1.

Bratia a sestry, Ekumenická rada cirkví v SR Vás pozýva na ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v nedeľu 25. 1. 2015 o 10.00 hod. v Kostole Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 v Bratislave.

 

Ekumenická rada cirkví v SR | 21.1.2015

viac

Ústredie EPS navštívili členovia predsedníctva ECAV aj ERC

Adventný čas je osobitne vhodný na neformálne priateľské stretnutia pracovných kolektívov. Príležitosť k priateľskému rozhovoru využilo aj Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS) 16. decembra 2014.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 19.12.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart