< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Pozdrav od prezidenta

Už po tretíkrát sa vydali pracovníci Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR a príslušníci silových rezortov na pochod ,,Duchovne po stopách hrdinov SNP“. Tento rok začali 23. - 25. 5. 2018 na Dukle a pokračovali cez Svidník a Bardejov do Prešova.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 29.5.2018

viac

Kadeti AOS po stopách gen. Štefánika

12. máj 2018 bol pre kadetov 1. ročníka na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika výnimočný: trochu historický, pietny a aj vlastenecký. Tak ako každý rok, aj teraz sme v rámci vojenských tradícií, vlastenectva a histórie vycestovali do Košarísk.

 

Viktor SABO, dekan EPS AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | 29.5.2018

viac

Konferencia v Újezde u Brna

V Újezde u Brna sa 14. − 15. mája 2018 uskutočnila konferencia pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku 1. Československej republiky, spojená so slávnostnou ekumenickou bohoslužbou a predstavením publikácie „V službe milosrdenstva I − Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen“.

 

Dávid Vargaeštok, OS SR a OZ SR | 22.5.2018

viac

Otcovia a synovia III

V dňoch 27. - 29. 4. 2018 sa uprostred Štiavnických vrchov na Chate u daniela ( s malým d) v obci Repište uskutočnilo už tretie stretnutie Otcovia a synovia. Okrem nového prostredia pribudli aj nové tváre účastníkov z ozbrojených zložiek aj civilov.

 

Marian Bodolló generálny duchovný EPS v OS SR a OZ SR  | 15.5.2018

viac

12. stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

Dňa 18. apríla 2018 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave uskutočnilo v poradí už 12. stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

 

Dušan Vagaský, riaditel(at)ecav.sk | 25.4.2018

viac

Veľkonočné sviatky Kábul 2018

V dňoch 30. 3. − 7. 4. 2018 vykonal generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR (EPS) plk. Marian Bodolló pastoračnú návštevu príslušníkov operácie RS Afganistan.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS | 10.4.2018

viac

Biblia pre nepočujúcich – ďalšie časti

Slovenská biblická spoločnosť tento týždeň zverejnila ďalšie dve časti Biblie pre nepočujúcich. Videonahrávky v slovenskom posunkovom jazyku sú voľne dostupné na www.biblia.sk.

 

Katarína Bošková,Slovenská biblická spoločnosť, boskova@biblia.sk | 6.4.2018

viac

Spomienka na 30. výročie sviečkovej manifestácie v r. 1988

Generálny biskup Miloš Klátik sa na pozvanie arcibiskupa Stanislava Zvolenského zúčastnil na slávnosti k 30. výročiu sviečkovej manifestácie. Na podujatí hovoril aj s bývalým prezidentom SRN Joachimom Gauckom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.3.2018

viac

Svetový deň modlitieb v Kremnici

CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil v novopostavenom a v októbri 2017 posvätenom Evanjelickom kostole v Žiari nad Hronom 1. 3. 2018 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktorý pripravili ženy zo Surinamu.

 

Božena Schniererová, presbyterka, CZ ECAV Kremnica  | 16.3.2018

viac

SDM 2018 v Bratislave-Petržalke

V nedeľu 4. marca 2018 sa v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na konala ekumenická bohoslužba v rámci Svetového dňa modlitieb. Zúčastnili sa na nej veriaci z celej Bratislavy.

 

Kvetuša Halačiová, organizátorka SDM za ECAV na Slovensku | 12.3.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart