< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Konferencia v Újezde u Brna

V Újezde u Brna sa 14. − 15. mája 2018 uskutočnila konferencia pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku 1. Československej republiky, spojená so slávnostnou ekumenickou bohoslužbou a predstavením publikácie „V službe milosrdenstva I − Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen“.

 

Dávid Vargaeštok, OS SR a OZ SR | 22.5.2018

viac

Otcovia a synovia III

V dňoch 27. - 29. 4. 2018 sa uprostred Štiavnických vrchov na Chate u daniela ( s malým d) v obci Repište uskutočnilo už tretie stretnutie Otcovia a synovia. Okrem nového prostredia pribudli aj nové tváre účastníkov z ozbrojených zložiek aj civilov.

 

Marian Bodolló generálny duchovný EPS v OS SR a OZ SR  | 15.5.2018

viac

Veľkonočné sviatky Kábul 2018

V dňoch 30. 3. − 7. 4. 2018 vykonal generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR (EPS) plk. Marian Bodolló pastoračnú návštevu príslušníkov operácie RS Afganistan.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS | 10.4.2018

viac

Biblia pre nepočujúcich – ďalšie časti

Slovenská biblická spoločnosť tento týždeň zverejnila ďalšie dve časti Biblie pre nepočujúcich. Videonahrávky v slovenskom posunkovom jazyku sú voľne dostupné na www.biblia.sk.

 

Katarína Bošková,Slovenská biblická spoločnosť, boskova@biblia.sk | 6.4.2018

viac

Spomienka na 30. výročie sviečkovej manifestácie v r. 1988

Generálny biskup Miloš Klátik sa na pozvanie arcibiskupa Stanislava Zvolenského zúčastnil na slávnosti k 30. výročiu sviečkovej manifestácie. Na podujatí hovoril aj s bývalým prezidentom SRN Joachimom Gauckom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.3.2018

viac

Svetový deň modlitieb v Kremnici

CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil v novopostavenom a v októbri 2017 posvätenom Evanjelickom kostole v Žiari nad Hronom 1. 3. 2018 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktorý pripravili ženy zo Surinamu.

 

Božena Schniererová, presbyterka, CZ ECAV Kremnica  | 16.3.2018

viac

SDM 2018 v Bratislave-Petržalke

V nedeľu 4. marca 2018 sa v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na konala ekumenická bohoslužba v rámci Svetového dňa modlitieb. Zúčastnili sa na nej veriaci z celej Bratislavy.

 

Kvetuša Halačiová, organizátorka SDM za ECAV na Slovensku | 12.3.2018

viac

Svetový deň modlitieb 2018 v Pondelku

V piatok 2. marca 2018 v popoludňajších hodinách sa v spoločenskej miestnosti obecného úradu v Hrnčiarskej Vsi konal ekumenický Svetový deň modlitieb za ženy v štáte Surinam.

 

Milica Jozafová, zborová dozorkyňa, CZ Pondelok − Hrnčiarska Ves | 8.3.2018

viac

Predsedníctvo ECAV sa stretlo s arcibiskupom Babjakom

Predsedníctvo ECAV na Slovensku 16. februára 2018 na pozvanie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka navštívilo Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.2.2018

viac

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku rokovali v Badíne

Stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v SR sa uskutočnilo 13. februára 2018 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.2.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart