Zo zasadnutia Správnej rady Centra SLZ vo Wittenbergu

V pondelok 9. októbra 2017 sa vo Wittenbergu konalo riadne zasadnutie Správnej rady wittenberského Centra Svetového luteránskeho zväzu. Ako člen správnej rady sa na zasadnutí zúčastnil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Na úvod zasadnutia správna rada zvolila nových členov. Sú to arcibiskup Urmas Wiilma z Estónska, ktorý sa stal novým viceprezidentom SLZ; Julia Braband, ktorá zastupuje mladých reformátorov v tomto orgáne; a Robert Moore, ktorý zastupuje ELCA Center Wittenberg.

Členovia správnej rady zhodnotili aj činnosť Centra SLZ vo Wittenbergu za tento rok. Centrum bolo nápomocné pri organizovaní a zabezpečení Svetovej výstavy, ktorá prebiehala vo Wittenbergu od 20. mája do 10. septembra 2017.

Lutherova záhrada, ktorá je tiež projektom SLZ, sa teší veľkému záujmu. V tomto roku má byť v záhrade vysadených celkovo 95 stromov. Nárast oproti iným rokom je enormný. Ku koncu roka tak má byť v záhrade celkovo 450 stromov. Tento projekt by mal byť ukončený v priebehu budúceho roka a v záhrade teda bude zasadených 500 stromov.

Členovia správnej rady si vypočuli aj správu o seminároch, ktoré každoročne organizuje Centrum SLZ vo Wittenbergu a odsúhlasili plán aktivít na budúci rok. Členovia informovali aj o aktuálnych podujatiach vo svojich cirkvách.

Generálny biskup Miloš Klátik informoval o misijnom podujatí Oslobodení Božou milosťou, ktoré vyvrcholí slávnostnými službami Božími a slávnostným programom 31. októbra 2017. Informoval aj o ďalších medzinárodných projektoch, a to o Európskych cestách reformácie, Európskych mestách reformácie, Evanjelických cirkevných dňoch v Jene a vo Weimare či o spomienke na Mateja Heblera, ktorá sa konala v Krupine v spolupráci s Evanjelickou cirkvou a. v. v Rumunsku. Priblížil aj každoročne konané konferencie, a to teologickú a pastorálnu konferenciu, ale aj konferenciu o hluchoslepote v Červenici.

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 31.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart