Zo zasadnutia Generálnej synody VELKD

V Bonne sa 9. – 11. 11. 2017 konalo 4. riadne zasadnutie Generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD). Zúčastnilo sa na ňom vyše 30 hostí z Európy, Ázie, Afriky, USA a Latinskej Ameriky. ECAV na Slovensku na zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

Na úvody synody poslúžil pobožnosťou vrchný cirkevný radca z Hannoveru Johannes Goldestein. Ďalšími pobožnosťami poslúžili biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Namíbii Ernst Gamxamub, arcibiskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Namíbii a prezident Svetového luteránskeho zväzu Musa Panti Filibus a reverend Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike Viking Dietrich. Správu o činnosti VELKD na tému „Oslobodení Božou milosťou“ predniesol predsedajúci biskup Gerhard Ulrich. Hlavnými úlohami synody bola voľba predsedajúceho biskupa VELKD, schválenie zákonov k zmene ústavy VELKD, zmena zmluvy medzi VELKD a EKD (Evanjelická cirkev v Nemecku) a i. Za predsedajúceho biskupa VELKD bol opäť zvolený biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Severnom Nemecku Gerhard Ulrich.

Pri príležitosti skončenia dekády príprav na oslavy reformácie Synoda VELKD prijala dokument s názvom „Budúcnosť na dobrom základe – pozorovanie, ubezpečenie a perspektívy“.

Generálny biskup Miloš Klátik pozdravil zúčastnených a za Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdal pamätné medaily k 500. výročiu reformácie za dobrú spoluprácu s VELKD predsedajúcemu biskupovi VELKD Gerhardovi Ulrichovi, predsedovi synody VELKD Wilfriedovi Hartmannovi a vrchnému cirkevnému radcovi Norbertovi Deneckemu.

Viac informácií o zasadnutí synody nájdete na www.velkd.de.

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 20.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart