Zasadnutie Výboru pre svetovú službu SLZ

Prvé zasadnutie Výboru pre svetovú službu SLZ, do ktorého bol zvolený aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, sa konalo od 13. do 15. novembra 2017 v sídle Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve.

Svetový luteránsky zväz sa zameriava na tri najdôležitejšie strategické priority, ktorými sú teológia a dialóg, celková misia a vzťahy a služba núdznym. Na základe toho sú súčasťou Svetového luteránskeho zväzu aj výbor pre teológiu a verejné svedectvo, výbor pre misiu a rozvoj a výbor pre svetovú službu. Na 12. valnom zasadnutí SLZ, ktoré sa konalo v máji 2017 v hlavnom meste Namíbie Windhoek, bolo zvolené nové vedenie SLZ: nový prezident, noví členovia rady SLZ, ako aj noví predsedovia a členovia výborov SLZ.

Cieľom novembrového zasadnutia Výboru pre svetovú službu SLZ v Ženeve bolo vzájomné sa spoznanie nových členov výboru, a zároveň oboznámenie sa zo základnými princípmi práce Svetovej služby. Druhým bodom bola otázka začatia novej fázy strategického postupu činnosti Výboru pre svetovú službu. Základnou úlohou bolo stanovenie priorít a cieľov, ktoré bude potrebné rozvíjať v ďalšej fáze práce v rokoch 2018/2019 až 2023.

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 21.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart