Z pracovného aktívu BAS 2018

V nedeľu 30. septembra 2018 popoludní sa v Ev. kostole v Šamoríne uskutočnil pracovný aktív na tému „Projektový manažment v cirkevných zboroch“, ktorý organizačne pripravil Seniorálny stavebný výbor BAS. Na stretnutí bolo prítomných 25 účastníkov z 12 cirkevných zborov Bratislavského seniorátu.

Úvodnú pobožnosť s modlitbou mala sestra seniorka Sidonia Horňanová na základe biblického textu Mt 25, 20 – 27. Potom sa účastníkom prihovorila domáca zborová farárka sestra Jana Fördös, ktorých nás milo privítala a povedala aj pár slov o oprave čelnej fasády kostoly, ktorú začali robiť počas leta - aj vďaka úspešnej žiadosti o dotáciu z Ministerstva kultúry SR. Viac informácií o príprave žiadosti o dotáciu doplnila zborová presbyterka JUDr. Oľga Krutá.

Na začiatku pracovnej časti aktívu sa slova ujal ujal brat Dušan Havalda, seniorálny presbyter Bratislavského seniorátu, ktorý je aj predsedom Seniorálny stavebný výbor BAS. Pripomenul, že myšlienka prípravy aktívu sa začala vznikať približne pred rokom na stretnutí k výročiu reformácie v CZ Modra Kráľová, ako aj na predchádzajúcich pracovných stretnutiach v máji (na farárskej schôdzi vo Veľkých Levároch a na stretnutí dozorcov a kurátorov Sládkovičove). Zdôraznil, že hlavným poslaním aktívu je snaha o vytvorenie tvorivej atmosféry medzi CZ pri príprave a využívaní grantov.

Nosnou témou aktívu bola problematika spracovania žiadosti o dotáciu pre opravu kostola, ako aj pri príprave spoločných aktivít, avšak v diskusií účastníci aktívu hovorili aj skúsenostiach CZ so založením občianskeho združenia, o možnostiam podpory CZ cez prácu dobrovoľníkov aj vo forme darovania 3 % pre stanice zborovej diakonie a o legislatívnom postupe pri zápise kostola ako pamätihodnosti obce, ako aj zápisu do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Pozitívom aktívu bola práve spoločná diskusia, do ktorej sa zapojili viacerí účastníci, ktorí hovorili o svojich skúsenostiach, ako aj skutočnosť, že pri hľadaní odpovedí na otázky diskutujúcich sa zapojili aj cirkevníci, ktorí sa problematike spracovania dotácií venujú aj pracovne na pôde Ministerstva kultúry SR.

V záverečnom príhovore brat Havalda povzbudil účastníkov aktívu k príprave žiadostí o granty, ktoré sa dajú využiť nielen pri oprave kostola alebo fary, ale aj pre spoločné grantové zámery na podporu duchovných, kultúrnych a vzdelávacích aktivít prostredníctvom CZ BAS. Fotografia: Zdenko Dzurjanin

Dušan Havalda, CZ ECAV Bratislava-Prievoz | 10.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart