Z konferencie KEK v Novom Sade

V dňoch 31. 5. − 6. 6. 2018 sa v srbskom meste Nový Sad konalo valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví (KEK), na ktorom sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

Hlavnými témami boli spravodlivosť, pohostinnosť a nádej. Delegáti z európskych cirkví sa v tomto kontexte zamysleli nad otázkou migrantov, bioetickými otázkami či budúcnosťou Európy, ktorá čelí výzvam, ako je populizmus, prisťahovalectvo či silná sekularizácia.

Súčasťou valného zhromaždenia boli aj voľby nového prezidenta Konferencie európskych cirkví a dvoch viceprezidentov. Za nového prezidenta KEK bol zvolený Christian Krieger, prezident Reformovanej cirkvi v Alsasku, a novými viceprezidentmi sa stali metropolita Švédska Cleopas Strongylis a reverendka Anglikánskej cirkvi v Anglicku Gulnar Francis-Dehqani. Nový prezident vo svojom slávnostnom príhovore uviedol, že vidí dva ciele: posilnenie dialógu medzi jednotlivými náboženstvami a posilnenie práce v sociálnej a ekonomickej oblasti, ako aj v otázke migrantov.

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 21.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart