Vyznali vieru a potvrdili krstnú zmluvu

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže medzi dospelých členov cirkevného zboru na základe dvoch predpokladov: potvrdenia krstnej zmluvy a osobného vyznania viery.

V tomto roku pristúpili ku konfirmácii v Závažnej Porube (19. mája 2019) piati konfirmandi: Alex Kráľ, Matej Kaltenstein, Simona Sabadíniová, Emma Piatková a Oliver Kováč. Konfirmandi vyznali vieru a prebrali zodpovednosť za svoj duchovný život. K Večeri Pánovej pristúpili aj štyria „zlatí“ konfirmandi: Milan Mikuláš, Jela Plchová (r. Valentová), Vladimír Kubín a Ľubica Gábrišová (r. Medľová). Modlitbou potvrdili, že i naďalej budú žiť v Božej pravde a vo viere v Pána Boha.

Dušan Migaľa | 21.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart