Vernisáž fotografií a koncert v Zelenom lese

Zelený les – pietne miesto obetiam holokaustu, ktoré v Modre-Kráľovej vybudovali miestni dobrovoľníci – členovia cirkevného zboru, sa večer 8. septembra 2018 stal dejiskom vernisáže fotografií Juraja Mravca a koncertu speváčky Jany Orlickej.

Vernisáž fotografií na veľkoplošných banneroch slovenského dokumentaristu a fotografa Juraja Mravca a koncert multižánrovej speváčky Jany Orlickej v sprievode hudobníkov Petra Kořínka (akordeón) a Radka Pobořila (kontrabas) sa konali v rámci projektu „Kultúrna pamäť v Zelenom lese” pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny (9. 11.) a Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia na Slovensku (9. 9.).

Po úvodnom slove zborovej farárky Sidonie Horňanovej, seniorky Bratislavského seniorátu, a po príhovore pána zástupcu primátora Mesta Modry Ing. Mariána Gavorníka, posolstvo výstavy priblížila jej kurátorka MgA. Lea Lovišeková. Na vernisáži sa zúčastnil aj sám autor fotografií Juraj Mravec – priamy účastník bojov v Iraku v Mosúle, ktorý na fotografií zachytil hrôzy súčasnej vojny. Kurátorka vernisáže dala do pozornosti prednášku Juraja Mravca, ktorá sa uskutoční v Modre-Kráľovej na jeseň tohto roka. Hovorené slovo neskôr vystriedal spev Jany Orlickej, ktorá v sprievode vynikajúcich hudobníkov precítene spievala piesne v hebrejskom jazyku v rôznych nárečiach a tiež v aramejskom jazyku vrátane Modlitby Pánovej „Otče náš“ v aramejčine.

Organizátorom podujatia bolo Občianske združenie “Poľné ľalie” v Modre-Kráľovej, založené pri miestnom evanjelickom cirkevnom zbore. Projekt finančne podporili Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Modra a Revia – Malokarpatská komunitná nadácia.

Pre zaujímavosť uvádzame, že Zelený les – pietne miesto obetiam holokaustu je medzi desiatimi dielami, ktoré odborná verejnosť z oblasti architektúry v tomto roku nominovala na udelenie Ceny ARCH 2018.

Sidonia Horňanová, zborová farárka, CZ ECAV Modra-Kráľová | 13.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart