Svetový deň modlitieb v Banskej Štiavnici

Svetový deň modlitieb, ktorý sa konal v piatok 1. marca 2019 aj v Evanjelickom chráme Božom v Banskej Štiavnici, spojil kresťanov bratských cirkví v našom meste v úprimných prosbách k Trojjedinému Pánu Bohu o pomoc ťažko skúšaným ženám v Slovinsku.

Po prvýkrát sa ženy za účelom modlitby oficiálne stretli v USA r. 1884 a odvtedy sa kresťania stretávajú každý rok, vždy prvý marcový piatok, aby sa spoločne modlili za ženy v rôznych krajinách sveta. Banskoštiavničanky, ktoré prijali pozvanie mladej evanjelickej kaplánky Euniky Jurkovej a pod jej vedením sa podieľali na príprave programu SDM, prežili požehnané piatkové popoludnia už pri samotnom nácviku programu na miestnej evanjelickej fare. Sestra kaplánka im priblížila význam a históriu SDM vo svete a ako súčasť slávnostného programu pripravila zaujímavú prezentáciu o Slovinsku. Brat kantor Róbert Zacharovský pomáhal s nácvikom piesní a hudobne ich sprevádzal. Ochotne a v hojnom počte sa k SDM pripojili sestry z rímskokatolíckej cirkvi a v modlitbách ich posilnili predstaviteľ Bratskej jednoty baptistov Jozef Píš a ev.brat farár Jaroslav Jurko.

Ďakujeme všetkým sestrám a bratom, ktorí prijali pozvanie k spoločným modlitbám. Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli vypočuť vlastné životné príbehy žien zo Slovinska a neostali ľahostajní. Ďakujeme za milodary pre organizáciu Kľúč v Slovinsku a v neposlednom rade aj za chutné pohostenie v závere láskyplného večera, o ktoré sa postarala rodina Blašková a Ľubomír Barák.

Janka Bernáthová | 8.3.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart