Stretnutie predstaviteľov ECAV s ústavnými činiteľmi SR

Po roku sa v utorok 10. februára 2009 opäť stretli predstavitelia našej cirkvi s ústavnými činiteľmi - členmi vlády SR a poslancami Národnej rady SR z radov evanjelikov a. v. na už tradičnom stretnutí na začiatku nového roku.

Pozvanie Predsedníctva ECAV na Slovensku prijali poslanci NR SR Ján Kovarčík, Pavol Kubovič, Ján Kvorka, Emília Müllerová, Ľubomír Petrák, Milan Urbáni, Ján Senko, Zsolt Simon, štátny tajomník MP SR Vladimír Palša s manželkou, štátny tajomník MH SR Ivan Rybárik, štátny tajomník MŽP SR Jaroslav Jaduš, riaditeľ Odboru zahraničnej politiky Kancelárie prezidenta SR Ján Foltín a riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR Ján Juran. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa ospravedlnili ďalší pozvaní ústavní činitelia z radov evanjelikov - podpredseda vlády Dušan Čaplovič, minister obrany Jaroslav Baška, štátni tajomníci Jaroslav Jaduš, Anna Vitteková a Diana Štrofová.
Na stretnutí sa za ECAV sa okrem generálneho dozorcu Pavla Delingu a generálneho biskupa Miloša Klátika zúčastnili aj dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol a dištriktuálny dozorca ZD Vladimír Daniš. Ospravedlnil sa dištriktuálny dozorca VD Ján Brozman.

Stretnutie sa konalo v neformálnej atmosfére v reštauračných priestoroch NR SR na Západnej terase Bratislavského hradu. Brat generálny biskup vo svojom krátkom príhovore poďakoval poslancom a predstaviteľom vlády za dobrú spoluprácu v minulom roku a osobitne vyzdvihol pomoc pri organizácii Stretnutia kresťanov šiestich národov, ktoré sa konalo v júni 2008 v Bratislave. Pri tejto príležitosti avizoval pozvanie na 2. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa budú konať v rámci osláv 400. výročia Žilinskej synody v dňoch 29. 6. až 5. 7. 2010 v Žiline. V diskusii sa rozobrali ďalšie aktuálne otázky okolo pripravovaného otvorenia systému financovania cirkví a možnosti novelizácie zákona 161/2005 Z. z., ktorá by umožnila realizovať vydanie Prešovského kolégia VD ECAV tak, ako to uvedený zákon predpokladal. S ohľadom na prisluhovanie Večere Pánovej v ECAV sa rozhovory sa dotkli aj návrhu novely zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
Brat generálny biskup informoval prítomných o aktivitách ECAV na Slovensku i o aktivitách iných luteránskych cirkví vo svete pripravovaných v rámci dekády k 500. výročiu reformácie (2017) a predstavil novú publikáciu Schematizmus Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Poslanci okrem tejto publikácie dostali ako pamiatku na Stretnutie kresťanov aj DVD z tohto podujatia.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 15.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart