Stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností - 14. november 2018

Dňa 14. novembra 2018 sa v sídle Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave uskutočnilo v poradí už 14. stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

Na pozvanie bratislavského arcibiskupa – metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského sa na ňom zúčastnil predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik, zástupca generálneho biskupa ECAV na Slovensku Slavomír Sabol, Gréckokatolícku cirkev za neprítomného prešovského arcibiskupa, metropolitu a predsedu Rady hierarchov Jána Babjaka zastupoval protojerej Daniel Dzurovčin, Reformovanú kresťanskú cirkev v SR biskup László Fazekas, Pravoslávnu cirkev arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, za Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR sa na rokovaní zúčastnil jeho predseda Igor Rintel a za Cirkev československú husitskú biskup Jan Hradil.

Na úvod stretnutia prítomní zablahoželali pánovi arcibiskupovi Zvolenskému k jeho okrúhlemu životnému jubileu a poďakovali mu za ekumenickú spoluprácu, ktorá slúži na prospech všetkých cirkví a celej spoločnosti.

Hlavným bodom rokovania bola téma Ústavného súdu SR a jeho vplyvu na formovanie spoločnosti. S prednáškou na túto tému vystúpil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý sa venoval nielen historickým aspektom vývoja ústavného súdnictva v európskom a angloamerickom priestore, ale pozornosť venoval aj slovenskému ústavnému súdu. Ústavný súd SR, nadväzujúc na svoje historické uhorské či československé korene, začal pôsobiť po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Najvyšší predstavitelia na stretnutí prijali vyhlásenie, v ktorom upozornili na dôležitosť nadchádzajúcich volieb ústavných sudcov. „Je dôležité, aby mravne bezúhonné a odborne kompetentné osoby napriek ťažkostiam, ktoré im ich rozhodnutie kandidovať môže priniesť, s odvahou a dôverou v Božiu pomoc prijali kandidatúru na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,“ píše sa v spoločnom vyhlásení najvyšších predstaviteľov. Celé vyhlásenie si môžete prečítať tu.

Na stretnutí sa vymenili aj aktuálne informácie o financovaní cirkví a náboženských spoločností, a to tak o avizovanom navýšení účelového transferu v tomto roku, ako aj o spustení legislatívneho procesu schvaľovania nového zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločnosti, na ktorom sa cirkvi a náboženské spoločnosti už dávnejšie dohodli a ktorý by mal vstúpiť do platnosti od 1. 1. 2020.

Z iniciatívy najvyšších predstaviteľov bolo pripravené zriadenie Ekumenickej komisie za rodinu, do ktorej jednotlivé cirkvi už delegovali svojich zástupcov. Táto komisia bude pripravovať podklady pre najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovskej komunity na tému posilnenia rodiny v spoločnosti.

Prítomní sa dohodli, že na 4. marca 2019 bude zvolané v poradí už druhé spoločné stretnutie biskupov všetkých kresťanských cirkví a židovskej komunity. Toto stretnutie sa bude opätovne konať v kňazskom seminári v Badíne. Témou budúcoročného stretnutia budú otázky vzťahu cirkví a štátu.

Dušan Vagaský, GBÚ | 16.11.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart