Stretnutie generálneho biskupa Ivan Eľka s biskupom Dr. Michaelom Bünkerom vo Viedni

V piatok, 24. mája 2019 sa stretli zástupcovia ECAV na Slovensku so zástupcami ECAV v Rakúsku. Okrem generálneho biskupa Ivana Eľka a dištriktuálneho biskupa Jána Hroboňa sa stretnutia zúčastnili aj farárka Eva Oslíková (predsedníčka SEŽ), Boris Mišina (osobný tajomník) a Marcela Kmeťová (tajomníčka pre zahraničie). Rakúsku delegáciu tvorili vrchná cirkevná radkyňa Ingrid Bachler (personálne otázky), Dr. Eva Lahnsteiner (právne otázky) a Johanna Uljaz-Lutz (vzdelávanie kaplánov).

Za obidve strany sa zúčastnili farár Ján Magyar (Bruck an der Leitha) a farár Sönke Frost (spolupracovník na zahraničnom oddelení GBÚ).
Po stručnej správe o situácii v oboch cirkvách hovorili hlavne o pastorálnej starostlivosti o prisťahované rodiny zo Slovenska v rakúskej pohraničnej oblasti. Evanjelická cirkev v Rakúsku sa pri zbierke cirkevného príspevku slovenskej menšiny stretáva s malým pochopením. Snaží sa nájsť spôsoby, ako slovenskej menšine objasniť, že sú vítaní ako súčasť Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Finančné otázky sú druhoradé.
Prítomní sa zaoberali aj špeciálnou pastorálnou starostlivosťou v slovenskom jazyku a jej užitočnosťou či potrebou. Už dnes existujú dobré kontakty medzi vzdelávaním kaplánov na Slovensku a v Rakúsku.

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 3.6.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart