Spomienka na bývalého brata biskupa Pavla Uhorskaia v Tomášovciach.

Pán Ježiš v každej dobe a na každom mieste vzbudí svojich verných služobníkov. Veríme tomuto zasľúbeniu, lebo dejiny kresťanstva nám to plne dokazujú. Medzi takýchto služobníkov možno zaradiť aj bývalého brata generálneho biskupa Pavla Uhorskaia.

Narodil sa dňa 2. marca 1919, to znamená, že v týchto dňoch by sa dožil sto rokov. Túto vzácnu udalosť sme si pripomenuli v nedeľu 10. marca po službách Božích pri hrobe nášho vzácneho rodáka. Vyjadrujeme smútok, že náš vzácny brat už deväť rokov nie je medzi nami, lebo odišiel do večnosti.

Na druhej strane však spomíname na nášho brata biskupa s vďačnosťou. V prvom rade za to duchovné požehnanie, ktoré získal od Otca nebeského. Zároveň ďakujeme aj za dlhoročnú a vernú službu v našom tomášovskom cirkevnom zbore, ktorú vykonával v minulosti ako kántor, zástupca zborového dozorcu, tak aj v čase dôchodku, kedy príležitostne vypomáhal službami Božími alebo inými cirkevnými funkciami. Pomerne veľkou mierou pomohol aj pri stavbe nášho zborového chrámu. Myslíme na nášho brata biskupa aj po rokoch. Nezabúdame na jeho pokoru a ochotu slúžiť ľudu Božiemu, napriek ťažkostiam a veľkým prekážkam. Želáme veľa Božieho požehnania pre celú rodinu Uhorskaiovú.

Nech medzi nami prekvitá láska a pokoj Boží.

Michal Gubo – zborový farár | 14.3.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart