Seniorálne stretnutie žien v Dobšinej

Dňa 19.5.2019 sa v chráme Božom v Dobšinej konalo obľúbené seniorálne podujatie venované ženám a matkám. Podujatie pre nás pripravil Vnútorimisijný výbor Gemerského seniorátu a Cirkevný zbor ECAV Dobšiná.

Pozvanie na stretnutie žien prijala Mgr. Eva Oslíková, námestná farárka v Modre a predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ), ktorá nám poslúžila aj prednáškou na tému „Ženský svet z Božej perspektívy“. Najprv poukázala na spoločné nuansy života z pohľadu tak žien ako aj mužov, potom na rozdiely vo vnímaní určitých fenoménov. Nuž a nakoniec nás pozvala k tomu, aby sme sa, tak ženy ako aj muži, učili pozerať sa na svet Božími (Kristovými) očami.
Celé podujatie obohatilo vystúpením spevokolu CZ Dobšiná a deti, ktoré navštevujú náboženskú výchovu na miestnej Základnej škole. Na podujatí prezentovali aj knihu „Reformácia po praslici“. Na záver sa sestre Oslíkovej poďakovala Mgr. Ing. Danica Hudecová, zborová farárka v Revúcej a predsedníčka SEŽ v GES. Po duchovnom občerstvení v chráme boli všetci prítomní pozvaní aj na to telesné, kde sme naďalej zotrvali v priateľských rozhovoroch.

Foto : Karol Žigo

Rado Gdovin, senior GES | 20.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart