Putovný pohár získali Hronsečania

30. 10. 2009 sa v priestoroch Liptov arény v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo prvé celoslovenské kolo futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Zúčastnili sa ho víťazi a „strieborní“ z dištriktuálnych kôl.

Šport už od nepamäti patrí k mladosti, mládeži a rovnako k mládežníckym podujatiam vo svete i v cirkvi. Športové akcie vždy boli pre mladých ľudí príťažlivé a to, že k športu nemusia patriť len vášne a nadávky, sa cirkev snaží ukázať svetu rôznymi spôsobmi. Veď v cirkvi máme už športové podujatia zborové, seniorálne a dokonca i dištriktuálne.

V priebehu roku 2009 sa nezávisle od seba v oboch dištriktoch našej cirkvi konali dištriktuálne futbalové turnaje, ktoré nám predstavili najlepšie futbalové mužstvá z tých, ktoré sa zapojili do nižších kôl. Logicky vznikla myšlienka usporiadať celocirkevný turnaj, v ktorom by sa stretli prví dvaja víťazi z oboch dištriktov. Záštitu nad týmto turnajom by mal generálny biskup a víťaza by osobne ocenil putovným pohárom generálneho biskupa.

Myšlienka sa dočkala svojej realizácie, a tak sa v „predvečer reformácie“ – v piatok 30. októbra 2009 – v priestoroch Liptov arény v Liptovskom Mikuláši po prvý raz uskutočnilo celoslovenské kolo futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom štyri družstvá mládežníkov, ktorí obsadili prvé a druhé miesta v dištriktuálnych kolách.

Západný dištrikt reprezentovali futbalisti z Hronseku a Veľkého Krtíša-Záhoriec. Za Východný dištrikt prišli bojovať mládežníci z Hanušoviec nad Topľou a Rožňavy.

Mladých futbalistov na turnaji privítal brat generálny biskup Miloš Klátik, ako aj primátor mesta Ján Blcháč a ďalší predstavitelia mesta Liptovský Mikuláš.

Športové zápolenie vyvrcholilo napínavým zápasom o prvé miesto. Tesným rozdielom nakoniec zvíťazili futbalisti z Hronseku, ktorí získali putovný pohár generálneho biskupa. Na druhom mieste sa umiestnili hráči z Hanušoviec nad Topľou, tretí skončili Záhorčania a štvrtí futbalisti z Rožňavy.

Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč udelil aj individuálne ocenenia. Cenu najlepšieho brankára získal Ivan Hromada z mužstva Veľkého Krtíša. Najlepším útočníkom sa stal Ján Gallo z rožňavského mužstva a cenu najlepšieho obrancu získal Patrik Snopko z Hronseku.

Turnaj uzavrela krátka pobožnosť, ktorú pripravil Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, ktorý poukázal na skutočnosť, že šport a cirkev majú niečo spoločné. Ktosi múdry povedal, že skutočný športovec dokáže podať ruku súperovi bez ohľadu na to, či vyhral alebo prehral. V skutočnom športe, rovnako ako v cirkvi, ide hlavne o rast ducha a spoločenstvo. Cirkev navyše popri spoločenstve vzájomnom pozná aj spoločenstvo s Pánom Bohom. „V každom prípade však aj na cirkevnom futbalovom turnaji sme a zostaneme bratmi,“ povedal Štefan Kiss a pokračoval: „Ukážme svetu, že aj futbal možno hrať pekne, dôstojne, v bratskej láske, a že aj šport môže byť miestom, kde sa stretáme ako bratia.“ Napokon prítomných vyzval, aby sa v tomto duchu rozišli a už teraz sa tešili na ďalšie športové podujatia na cirkevnej pôde.

Poďakovanie za vydarený turnaj patrí nielen organizátorom, ale najmä primátorovi mesta Liptovský Mikuláš a predstaviteľom, ktorí sa na príprave turnaja podieľali. Ďakujeme aj bratom Viktorovi Sabovi a Miroslavovi Eštokovi za „rozhodcovskú“ službu a nakoniec, no vôbec nie v poslednom rade, ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu za požehnanie a krásny deň.

Foto: Zuzana Zimányová

Š. Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu | 5.11.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart