Prijatie u prezidenta SR 2018

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 11. januára 2018 prijal v Prezidentskom paláci zástupcov cirkví a náboženských spoločností na tradičnom novoročnom stretnutí. Na stretnutí zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik, biskup ZD Milan Krivda a biskup VD Slavomír Sabol.

Prezident SR v príhovore zdôraznil, že naša spoločnosť potrebuje počuť hlas cirkví a politici musia tento hlas zosilňovať. „Všetky náboženstva spájajú rovnaké hodnoty. Hodnoty lásky, porozumenia, odpúšťania, pokory. Hodnoty, ktoré majú ľudí spájať. Spájať rodiny, cirkevné spoločenstvá, ale aj spoločnosť ako takú.“ Uviedol, že i dnes sa nájdu ľudia, ktorí zneužívajú myšlienky náboženstva na zvrátené extrémistické a teroristické činy, ale to nesmie zmiasť ľudí a pomýliť ich vo vnímaní úlohy náboženstva v spoločnosti. Zdôraznil, že ako ohrozenie našej spoločnosti vníma polarizáciu našej krajiny a to, že niektorí ľudia nechcú demokraticky diskutovať o problémoch, ale šíria nenávisť a hnev. „V Biblii sa píše: Blahoslavení sú tí, ktorí šíria pokoj, lebo tých budú volať Božími synmi. A tu je úloha vás, cirkví, nezastupiteľná. Z médií a sociálnych sietí sa dozvieme veľmi málo o tých základných hodnotách, ktoré tak potrebujeme v našej krajine. Žiaľ, často nám zlyhávajú aj samotné rodiny pri výchove detí. Ale vy, vy máte možnosť vo svojich spoločenstvách tieto základné hodnoty náboženstiev, hodnoty, ktoré dokážu spraviť spoločnosť lepšiu a šťastnejšiu, šíriť,“ podčiarkol prezident a vyzval: „Hovorme viac v našej krajine o odpúšťaní. Vyžadujme nástojčivo spravodlivosť, ale nezabudnime odpúšťať.“

Pán prezident poďakoval predstaviteľom cirkví za ich prácu, ako aj za prácu tisícov duchovných a desiatok tisícov dobrovoľníkov, a zároveň ich povzbudil v práci pre biednych a slabých, ktorí potrebujú pomocnú ruku. „Dovoľte mi popriať našej krajine, aby sa vašou duchovnou oporou a spoločnou usilovnou prácou žilo ľuďom v roku 2018 na Slovensku spolu pokojne, chápavo, dobre a šťastne,“ povedal Andrej Kiska na záver príhovoru.

Generálny biskup ako predseda Ekumenickej rady cirkví v SR vystúpil aj so slávnostným príhovorom. Pozdravil pána prezidenta v mene všetkých kresťanských cirkví, ktoré sú členmi ERC v SR, osobitne za ECAV na Slovensku. Poďakoval mu za pozvanie, ktoré vníma ako prejav jeho záujmu o službu v kresťanských cirkvách, ktorá je zároveň aj službou pre spoločnosť. „Sme predovšetkým Pánu Bohu vďační za to, že môžeme slobodne zvestovať slovo Božie, prisluhovať sviatosti, slúžiť a s láskou pomáhať tým, ktorí to potrebujú,“ zdôraznil generálny biskup. Povedal, že pri 25. výročí vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa zamýšľame aj nad tým, ako sme tie roky využil, a „musíme si s pokáním priznať, že v našej vlasti sme pozabudli na to, že skutočná sloboda je tam, kde je Duch Pánov – Duch Boží“. V rámci cirkví sme síce všeličo dosiahli, no vnímame aj negatívne javy, problémy a ťažkosti. Kresťanov spája navzájom láska Kristova, no „žiť v pokoji a porozumení neznamená zatvárať oči pred krivdami a nespravodlivosťou, nemorálnosťou a neetickými postojmi. Je veľmi potrebné vyvarovať sa ľahostajnosti, povrchnosti, nedôslednosti. A, naopak, využiť každú príležitosť na to, aby sme konali dobro a hľadali spravodlivosť, nezanedbávali nielen vzdelanie, ale ani výchovu nových generácií. Je veľmi dôležité, aby sme sa nebáli hovoriť pravdu a žiť pravdou Božieho slova,“ povedal.

Generálny biskup spomenul i výročia, ktoré si budeme pripomínať v roku 2018, a poďakoval pánu prezidentovi za záštitu nad hlavnými oslavami 500. výročia reformácie v uplynulom roku.

Zdroj: www.prezident.sk

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart