Prijatie predsedu KDH na GBÚ

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik prijal 5. februára 2017 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave predsedu KDH Alojza Hlinu na jeho žiadosť.

Nový predseda Kresťansko-demokratického hnutia Alojza Hlinu predstavil generálnemu biskupovi aj členky predsedníctva Evu Greyovú a Renátu Ocílkovú, ako aj nové stanovy, ktoré boli prijaté na novembrovom sneme KDH v Poprade.

Alojz Hlina poukázal na to, že v stanovách nastali zmeny a boli doplnené viaceré ustanovenia. Charakterizoval KDH ako modernú konzervatívnu stranu, ktorá sa zasadzuje za ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť, za rodinu ako prirodzený zväzok muža a ženy, za kresťanstvo v Európe ako náboženstvo lásky k blížnemu, náboženstvo s humánnym posolstvom. Zdôraznil, že KDH sa nechce konfesionálne ohraničovať, ale je to strana otvorená pre všetkých.

Generálny biskup zdôraznil dôležitosť vzájomnej výmeny názorov a vzájomnej komunikácie pri riešení problémov, ktoré zaujímajú obe strany. Povedal však, že úlohou cirkvi predovšetkým je zvestovať Božie slovo, a tak šíriť v našej spoločnosti posolstvo evanjelia, založené na láske k blížnemu a humanite.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart