Prijatie Jána Holčíka na GBÚ

Predsedníctvo ECAV na Slovensku prijalo bývalého generálneho dozorcu Ing. Jána Holčíka, CSc., ktorého pozvalo na priateľský rozhovor pri príležitosti jeho 80. narodenín.

Generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč poďakovali bratovi Jánovi Holčíkovi za prácu, ktorú vykonal a stále vykonáva pre ECAV na Slovensku, a zablahoželali mu k jeho životnému jubileu.

Ing. Ján Holčík, CSc., bol generálnym dozorcom ECAV na Slovensku v rokoch 1994 − 2006. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ).

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart