Príbovské Vianoce 2018, organizátori opäť nesklamali

Do tradičného kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už neodmysliteľne patrí aj literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovské Vianoce“, ktoré sa tento rok uskutočnili 22. decembra 2018 v rímskokatolíckom kostole v Príbovciach, nakoľko tento rok bola hostiteľom tohto ekumenického stretnutia rímskokatolícka cirkev. Ľudia sa na chvíľu zastavili, strávili príjemné sobotné popoludnie, obdivovali tak umelecké slovo ako aj spev.

V úvode programu všetkých prítomných piesňou potešil domáci rímskokatolícky spevokol po ktorom nasledoval príhovor Andreja Andrášika. Ten všetkých prítomných privítal a pozdravil v mene neprítomného hostiteľa, Štefana Barillu, rímskokatolíckeho kňaza.
Po príhovore už nasledoval bohatý kultúrny program. Piesňou potešil evanjelický, ako aj rímskokatolícky spevokol. Slovom básnika potešila A. Andelová, M.Taraba ako aj H.Líšková. Vianočným príhovorom a modlitbou sa prihovoril evanjelický farár Marek Szabó. Na úplný záver programu sa kostolom niesla pieseň Tichá noc.

Organizátormi tohto, v poradí už dvadsiateho piateho kultúrno-ekumenického stretnutia v Príbovciach sú tradične Občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev - farnosť Valča, Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Príbovciach a obec Príbovce.

Ľubomír Žila  | 4.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart