Príbeh dvoch piesní, ktoré sa stali hymnami

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín si v spolupráci s Mestom Dolný Kubín pripomenul dňa 19. 12. 2018 sté výročie vzniku ČSR a priatia hymny ČSR. V úvode programu vystúpili žiaci ZŠ Janka Matúšku so scénickým programom a spevom piesne Kopala studienku. Prítomných, ktorí boli predovšetkým žiaci viacerých ZŠ a SŠ, pozdravil primátor mesta Dolný Kubín Ing. Ján Prílepok a delegácia z partnerského mesta Pelhřimov. Svojim príspevkom zaujal domáci predsedajúci zborový ev. a. v. farár Mgr. Rastislav Stanček s názvom: Oravskí štúrovci - Janko Matúška nebol sám. Pútavým spôsobom priblížil vplyv osobností v 30. rokoch 19. storočia na Orave. Druhá prednáška zaznela od učiteľa dejepisu Mgr. Matúša Chrena: Vznik ČSR a príbeh hymien. Vo svojom príspevku spomenul aj oravských politikov, ktorí sa podieľali na fungovaní ČSR. Program bol doplnený prednesom ukážok z tvorby Janka Matúšku. Na záver zazneli hymny ČR a SR. Iniciátori podujatia Mgr. Rastislav Stanček a Ing. Ján Prílepok si chcú počin dolnokubínskeho rodáka Janka Matúšku a osobnosti Oravy, ktoré mali významný vplyv v emancipačnom hnutí a pri vzniku ČSR pripomínať každý rok. Podujatie vzbudilo ohlas v médiách, nakoľko bolo jedinečné pripomenutím si histórie vzniku a stého výročia prijatia štátnych symbolov dnes už samostatnej SR a ČR. Krátku video reportáž nájdete na: https://sk-sk.facebook.com/ecavdk/

Rastislav Stanček, predsedajúci zborový ev. a. v. farár v Dolnom Kubíne | 4.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart