Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Ladislavom Sokolom

V Evanjelickom kostole v Liptovskej Sielnici sa 4. marca 2017 uskutočnila pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Ladislavom Sokolom, ktorý zomrel 28. 2. 2017 vo veku 95 rokov.

Kazateľom Božieho slova bol biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol. Smútočnému zhromaždeniu sa prihovorila seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková, ktorá priblížila život zosnulého kazateľa, duchovného pastiera Ladislava Sokola. Svoje slová založila na biblickom texte 2K 4, 14.

Zdroj: Evanjelický posol spod Tatier, č. 9, 15. 3. 2017, s. 12

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart