Podpora z Württemberska a Durínska

Zástupcovia farárskych spolkov z ECAV na Slovensku, z Württemberska a zo Stredného Nemecka sa stretli 10. − 14. júna 2018 na Slovensku, aby navštívili cirkevné zbory, ktoré dostali podporu na opravu fary alebo sa o túto podporu uchádzajú tento rok.

ECAV na Slovensku navštívili predseda farárskeho spolku vo Württembersku Hartmut Zweigle, predstaviteľ Ekumenickej pomoci pre farárky a farárov Dr. Ulrich Dreesman a predseda farárskeho spolku v Durínsku Martin Michaelis s manželkou. Po prijatí na generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovenku spolu so zástupcami ECAV na Slovensku navštívili cirkevné zbory Senica-Čáčov, Košariská – Priepastné, Zlaté Moravce, Pôtor, Malé Zlievce a Príbelce. Brat farár Martin Michaelis spolu s predsedom ZED Jánom Bunčákom a podpredsedníčkou ZED Božidarou Baškovou od piatku do nedele navštívili CZ Poltár, Hrachovo, Kremnica, Lubina, Partizánska Ľupča, Košeca a Vrbovce.

Pri príležitosti ich návštevy sme s nimi urobili krátky rozhovor. Na otázku, kedy sa začala spolupráca farárskych spolkov vo Württembersku a na Slovensku, farár Dr. Ulrich Dreesman, zástupca Ekumenickej pomoci pre farárky a farárov, odpovedal: „Spolupráca evanjelického farárskeho spolku vo Württembersku a na Slovensku sa začala začiatkom deväťdesiatych rokov, keď krajinská cirkev vo Württembersku uzatvorila partnerstvo s ECAV na Slovensku. Odvtedy spolupracujú farárske spolky vo Württembersku a na Slovensku na podpore pri oprave fár.“

Na otázku, čo je cieľom tejto pomoci, farár Hartmut Zweigle, predseda farárskeho spolku vo Württembersku, povedal: „Je dôležité, aby farárky a farári na Slovensku mohli dobre vykonávať svoju službu. A k tomu, aby ju mohli dobre vykonávať, patrí napríklad aj to, že žijú vo fare, v ktorej sa dobre býva, kde sú dobré podmienky. A k tomu chceme prispieť našim oltárnym sestrám a bratom naším malým príspevkom. Pritom našu pomoc chápeme ako motiváciu, aby cirkevný zbor bol naďalej aktívny. Naša pomoc je vždy výzvou k aktívnej účasti členov cirkevných zborov na spoločnom diele.“

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 15.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart