Pamätné listy ÚPN J. Jurášovi a J. Fabokovi

V Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra 2013 si Ústav pamäti národa uctil ľudí, ktorí boli trpeli v rokoch komunistického režimu. Medzi nimi boli aj evanjelici Jozef Juráš (1912 – 1975) a Jaroslav Fabok (1921).

Slávnosť sa konala v aule Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na záver III. ročníka Festivalu slobody, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa (ÚPN) ako pripomienku udalostí pred 17. novembrom 1989 pod záštitou predsedu Národnej rady Pavla Pašku. Na úvod slávnosti Preambulu Ústavy SR prečítal Jozef Šimonovič, ktorý program aj ďalej uvádzal. Auditóriu sa prihovorili podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ a predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Anton Srholec. Do programu prispeli žiaci Cirkevného konzervatória v Bratislave.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák na úvod svojho príhovoru uviedol niekoľko šokujúcich čísel: “V ČSSR evidujeme 250 000 protiprávne väznených, 241 popravených, 600 umučených, 400 zastrelených na hraniciach, tisíce emigrantov, státisíce obetí kolektivizácie, desaťtisíce vysťahovaných v akcii B, perzekuovaných, zadržaných na hraniciach, mladých ľudí, ktorí sa nemohli vzdelávať, cestovať, slobodne vysloviť svoj názor. Na Slovensku evidujeme 71 000 politických väzňov. Z nich ostalo nažive možno viac ako 500.” Ondrej Krajňák poďakoval všetkým, ktorí “v minulosti v rozhodujúcej chvíli vydávali svedectvo viery, odvahy a statočnosti” a niektorým z nich odovzdal pri tejto príležitosti ocenenia ÚPN.

Cenu v kategórii Statočný v našej pamäti a v našom srdci za odpor proti neslobode dostal publicista a politický väzeň Rudolf Dobiáš. Mimoriadne ocenenie v kategórii Statočný v našej pamäti a v našom srdci získal kolektív osobností z Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V mene Konferencie katolíckych biskupov Slovenska ho prevzal ordinár František Rábek, ktorý bol v období totality tiež vypočúvaný ŠtB a pre prácu s mládežou odsunutý na perifériu.

Ondrej Krajňák ďalej odovzdal 21 pamätných listov účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na trest odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov.

Pamätný list ÚPN venovaný evanjelickému a. v. farárovi Jozefovi Jurášovi (1912 – 1975) prevzala jeho vnučka Marína Kšiňanová. Pamätný list ÚPN si osobne prevzal pán Jaroslav Fabok (1921, Silbaš), ktorý v Prahe na Pankráci a vo väzniciach v Bore, na Příbramsku a v uránových baniach na Jáchymovsku prežil v neľudských podmienkach skoro 16 rokov. V roku 1949 bol komunistickými súdmi odsúdený na trest smrti, ktorý mu následne bol zmenený na doživotie. Až v roku 1965 sa s podlomeným zdravím dostal na slobodu. Ocenených evanjelikov možno ich bolo viac, ale – ako sme sa dozvedeli – ÚPN nevedie medzi účastníkmi protikomunistického odboja štatistiku príslušnosti k cirkvám alebo náboženských spoločnostiam.

Foto: Štefan Badura, ÚPN

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart