Pamätná medaila Mojmírovi Zúrikovi

Brat generálny biskup Miloš Klátik 14. februára 2017 navštívil brata farára Mojmíra Zúrika a osobne mu odovzdal pamätnú medailu ECAV na Slovensku k 500. výročia reformácie.

ECAV na Slovensku pri príležitosti osláv 500. výročia reformácie vydala limitovanú sériu pamätných medailí. Predsedníctvo ECAV na seniorálnych stretnutiach k tomuto významnému výročiu v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou slávnostne odovzdáva pamätnú medailu ECAV na Slovensku významným osobnostiam každého seniorátu ako výraz vďaky za prácu pre cirkev a šírenie dobrého mena cirkvi doma i v zahraničí.

Na seniorálnom stretnutí Rimavského seniorátu v Rimavskej Sobote 8. januára 2017 bol medzi ocenenými aj brat farár Mojmír Zúrik, ktorý si túto medailu pre zdravotné problémy nemohol osobne prevziať. Medaila mu bola udelená za obetavú a zanietenú prácu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, dlhoročnú pastorálnu starostlivosť poskytovanú veriacim našej cirkvi, aktívny podiel na rozvoji cirkevného školstva, pri založení Evanjelického gymnázia v Tisovci a za presadzovanie kresťanských hodnôt a šírenie dobrého mena cirkvi v spoločnosti.

Bratovi farárovi Zúrikovi zaželal brat generálny biskup hojnosť Božieho požehnania a milosti, veľa zdravia, síl a radosti v kruhu rodiny.

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 16.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart