Novoročné stretnutie s novinármi

V piatok 20. januára 2017 sa na GBÚ konalo novoročné stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s novinármi na tému Roka reformácie 2017 v ECAV na Slovensku.

Generálny biskup Miloš Klátik privítal na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku pozvaných novinárov. V úvode ich informoval o reformačných slávnostiach vo švédskom Lunde aj o kontaktoch Svetového luteránskeho zväzu, kde je členom vieroučného výboru, s katolíckou cirkvou v súvislosti s 500. výročím reformácie.

Ďalej informoval o pripravovaných podujatiach ECAV na Slovensku v rámci Roka reformácie (môžete sa o nich dočítať v informačnej brožúre SOLA...- http://ecav.sk/files/user/sola-info.pdf). Dôraz položil najmä na seniorálne stretnutia, ktoré sa konajú postupne vo všetkých 14 seniorátoch; kazateľmi na nich sú biskupi z Nemecka a ďalších partnerských cirkví a odznievajú na nich prednášky o histórii jednotlivých seniorátov. Informoval, že kázne aj referáty vyjdú aj knižne – okrem toho však na GBÚ pripravujeme aj ďalšie publikácie. Upozornil aj na ďalšie aktivity, ako sú 500 stromov reformácie, Mestá reformácie, Kamión reformácie, Svetlo do tmy, Adopcia 500 školákov v Afrike, inaugurácia dvoch poštových známok a iné. Vyvrcholením Roka reformácie v ECAV na Slovensku bude Deň reformácie 31. októbra 2017 v Bratislave, o ktorom podrobnejšie informoval riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

Generálny biskup informoval aj o publikáciách Tranoscia k 500. výročiu reformácie, najmä o Tranovskom evanjelickom kalendári, ktorý pri tejto príležitosti vyšiel v netradičnej farebnej podobe a s bohatým reformačným obsahom, ako aj o zbierke zamyslení na každý deň pod názvom Hrad prepevný. Informáciu o príspevkoch Tranoscia k 500. výročiu reformácie doplnila Martina Kováčiková.

Generálny biskup ocenil aj záujem o reformačné výročie zo strany RTVS, kde v roku 2017 odvysielajú 14 rozhlasových a 10 televíznych prenosov zo služieb Božích aj iných celocirkevných slávností a uvedú viaceré nové dokumenty. O nich podrobnejšie informoval dramaturg RTVS – STV Miloslav Gdovin: pôjde napr. o dokumentárnu sériu „Genius loci“ o významných miestach reformácie na Slovensku, dokument „Po stopách reformácie na Slovensku“, ako aj dokument o J. M. Hurbanovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia; v repríze plánujú zaradiť dokumenty „Po stopách Martina Luthera“, „Obrazy zo života Martina Luthera“, ako aj seriál o Jánovi Jesseniovi, dokumenty o Jurajovi Turzovi, Matejovi Belovi , Jurajovi Tranovskom a ďalších evanjelických osobnostiach.

Blažena Zaťková informovala o zostrihoch z reformačných slávností, ako aj o rozhovoroch na reformačné témy, ktoré si možno pozrieť na Internetovej televízii ECAV na Slovensku (www.ecav.sk). Edita Škodová upozornila na rubriku 500 ROKOV REFORMÁCIE na www.ecav.sk, oficiálnej webovej stránke našej cirkvi, ktorá je venovaná informáciám o podujatiach k tomuto významnému výročiu, ako aj priebehu Lutherovej dekády (od r. 2008).

Soňa Koželová, vedúca náboženskej a kultúrnej sekcie v RTVS – Slovenskom rozhlase, doplnila, že plánujú najmä v októbri 2017 sa sústrediť na evanjelickú cirkev. V roku 2017 podarilo obsadiť dôležitý vysielací čas v Rádiu Slovensko v sobotu dopoludnia. Popri reláciách Viera v živote, Ekuména vo svete, Duchovné horizonty, Encyklopédia spravodlivých a iných zaradili novú reláciu Opri sa o mňa.

Na záver generálny biskup Miloš Klátik poďakoval všetkým prítomných a pozval ich na podujatia, ktoré sa budú konať v rámci Roka reformácie 2017.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart