Návšteva v Evanjelickom mediálnom programe

Dňa 5. 2. 2009 navštívil generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Miloš Klátik, PhD. spolu s riaditeľom GBÚ ECAV na Slovensku Ing. Dušanom Vagaským Evanjelický mediálny program. Na návšteve sa oboznámili s filmovou a tlačovou produkciou EMP, ako i s ďalšou činnosťou tohto občianskeho združenia.

Jozef Szadvári | 5.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart