Návšteva Saint Paul Lutheran High School v Missouri

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko odcestoval 15.5.2019 do štátu Missouri v USA. Prijal pozvanie od rev. Paula Mehla, riaditeľa Saint Paul Lutheran High School. Návšteva sa koná pri príležitosti 10 ročnej vzájomnej spolupráce, pri výmene študentov a pri príležitosti ukončenia školského roka.

Pri príležitosti "graduation" (maturity) a ukončení školského roka predniesol generálny biskup ECAV slávnostný prejav.

Vážený pán riaditeľ, učiteľský zbor, študenti, rodičia a priatelia školy,
dovoľte, aby som vás pozdravil v mene Evanjelickej cirkvi na Slovensku, a tiež v mojom mene. Je to pre mňa privilégium a dovoľte, aby som vyjadril, že som poctený vašim pozvaním a pohostinnosťou.
Pred desiatimi rokmi sa začala naša spolupráca s vašou školou Saint Paul. Veľmi ju oceňujem a teším sa, že sme sem od roku 2008 mohli poslať 27 študentov. Každý z nich sa vrátil plný dobrých a vzácnych spomienok. Bolo to pre nich obohacujúce a každému z nich sa rozšíril osobný obzor. To hovorí o kvalite vašej školy a ja len dúfam, že naše partnerstvo sa prehĺbi a naša spolupráca prinesie v budúcnosti nové ovocie.
Je to Boží dar a milosť Božia, že vaša škola stojí na kresťanských hodnotách a vy, študenti môžete byť vzdelávaní v duchu kresťanských a reformačných hodnôt.
Spomínam si na obraz mladých a trochu znudených ľudí. Tvária sa, že prichádzajú z dlhej cesty, ale v skutočnosti ešte na ňu nevykročili. Vy, mladí priatelia máte život pred sebou, každý z vás je jedinečný a každý z vás ma veľký potenciál aby svojou mierou prispel k lepšej a zdravo fungujúcej spoločnosti. Hlboko verím, že štúdium na vašej škole je výbornou prípravou na to, čo máte pred sebou.
Už 10 rokov poskytuje vaša škola duchovnú starostlivosť a podieľa sa na duchovnom raste našich študentov a tým aj na ľudí v ich okolí. Vaša škola má takto vplyv aj na Slovensko, ktoré je geograficky srdcom Európy.
Prajem vám, aby boli vaše aktivity sprevádzané Božou milosťou, Jeho múdrosťou a stali ste sa ešte väčším požehnaním pre cirkev i ľudí mimo cirkvi.

Výkonný riaditeľ školy, Paul Mehl, potom prebral pred zrakmi asi tisícky prítomných ocenenie našej cirkvi, ako poďakovanie za možnosť pre našich študentov, študovať na St. Paul. Za 10 rokov sa ich tu vystriedalo 27.

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 19.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart